Många missar mögliga nötter

Var tionde person som deltog i en undersökning som Livsmedelsverket genomfört lyckades inte välja bort paranötter som bedöms vara hälsovådliga. Nötterna innehöll mögelgiftet aflatoxin. I stora doser är aflatoxin akut giftigt.

7 december 2004 00:00
Men genom att vara uppmärksam kan man enkelt undgå att få i sig det cancerframkallande giftet visar studien.
Paranötter är populära i juletid. Livsmedelsverket i Uppsala har länge funderat över vilken kunskap människor har om paranötter och riskerna med att äta sådana livsmedel med tanke på att de tämligen ofta innehåller mögelgift.
För att ta reda på detta beslutade man i början av året att tillsammans med Institutionen för hushållsvetenskap vid Uppsala universitet att genomföra ett projekt.
Testpersoner rekryterades bland annat utanför Uppsalas stormarknader, och inbjöds att deltaga i nötknäckningen som skedde på universitetet. Väl där placerades de i en lokal som skulle vara så jullik som möjligt. Inget dagsljus tilläts komma in, och belysningen bestod av adventsljusstakar.

Sorterade
Varje testperson fick knäcka 300 gram paranötter. De fick besked om att sortera nötterna för att senare upplysa om vilka de skulle äta och vilka nötter de inte ville äta. Personerna fick inte smaka eller lukta på nötterna, utan endast titta på dem.
— De måste också använda handskar. Vi hade fått tag på ett parti nötter där vi visste att aflatoxinmängden låg över gränsvärdet, säger Monica Olsen, projektansvarig och biolog vid Livsmedelsverket.
Testpersonerna klarade i de allra flesta fall av att bedöma nötterna tillfredsställande. Därmed minskade exponeringen för aflatoxin med cirka tio gånger.
— Nittio procent undvek höga halter av aflatoxin genom att välja bort de dåliga nötterna. Folk valde bort nötter som var missfärgade, mörka, mögliga, skrumpna och illaluktande. De gjorde precis som man ska.

Faran mindre än befarat
Ett tiotal personer lyckades inte sortera bort de dåliga nötterna.
— Resultatet av undersökningen är ändå att vi anser att faran med paranötter är betydligt mindre än vad vi tidigare befarat. Då vi gör riskvärdering utgår vi från att alla äter nötterna som innehåller aflatoxin.
De paranötter som kommer in i Sverige har gått igenom gränskontroll. Men Monica Olsen tycker att man ändå ska ta sig en noggrann titt på paranötter som säljs hela innan man äter dem. Knäckta och skalade nötter som importeras från Brasilien är det inga problem med eftersom man redan har sorterat bort dåliga nötter.
— Men när man har knäckt en hel nöt ska man också dela den delen av nöten som man tänker äta för att se att den ser bra ut. Ät endast ljusa, vitaktiga, släta nötter som luktar bra, säger Monica Olsen.

Fotnot: Universitetslektor Ingela Marklinder vid Uppsala universitet har varit ansvarig för den del av studien som utförts vid Institutionen för hushållsvetenskap.

UNT-fakta


Gränsvärdet för mögelgiftet aflatoxin i paranötter är totalt 4 mikrogram per kilo.
EU har beslutat om restriktioner för paranötter från Brasilien. Det innebär att de endast får importeras över en gränskontrollstation. Sändningen ska åtföljas av hälsointyg och analysrapport om att nötterna inte innehåller aflatoxin. Provtagning ska också göras vid gränskontrollen.
Skyddsbeslut med restriktioner omfattar också jordnötter från Egypten, pistagemandel från Iran, jordnötter som kommer från Kina eller sänds därifrån, fikon, hasselnötter och pistagemandel från Turkiet.
Källa: Livsmedelsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!