"Många har inte råd att bo kvar"

En hyreshöjning på 52 procent. Det blir snart verklighet för hyresgästerna på Kvarngärdet i Uppsala när Rikshems renoveringar färdigställs.

10 november 2015 13:49

Ett tiotal vattenläckor, garderobsdörrar i olika färger och sprickor i tapeten. Listan över fel och brister som uppkommit i samband med Rikshems renoveringar i de 278 lägenheterna på Kvarngärdet i Uppsala kan göras lång. På Hyresgästföreningen i Uppsala berättar man att ett stort antal personer har haft problem med sina nyrenoverade lägenheter.

– Det är många som har hört av sig till oss. Framför allt handlar det om misstag i renoveringarna. Det kan handla om att det har saknats tapetbitar, att det är repor i parketten, att en dörr blivit skadad eller att en list inte har målats klart, säger Lena Jansson Nordin, hyresgästföreningens förhandlingsledare i Uppsala.

Under det senaste året har Hyresgästföreningen fört ett flertal dialoger med Rikshem efter att fel och brister uppdagats.

– Dialogerna har fungerat bra så till vida att de för det mesta har försökt att rätta till felen som har uppstått. Andra gånger har det varit svårare och saker har förskjutits, säger Lena Jansson Nordin och fortsätter:.

– I den mån vi har resurser försöker vi att stötta hyresgästerna både under renoveringen och efteråt. Men hyresgästerna ska i första hand påpeka fel och brister till Rikshem.

Samtidigt som det bland hyresgästerna finns en irritation över undermåliga renoveringar har också en oro spridit sig bland de boende. Renoveringarna kommer nämligen innebära en hyreshöjning på 52 procent. Personer som UNT har pratat med är nu rädda att de ska tvingas flytta då de inte har råd att bo kvar.

– Personer här kommer att bli urbana flyktingar på grund av Rikshems renoveringar i Kvarngärdet, säger en hyresgäst.

Enligt Lena Jansson Nordin anser Hyresgästföreningen att den nya hyresnivån är allt för hög. Samtidigt är det föreningen som har förhandlat fram - och godkänt de nya hyrorna. Anledningen: För ett par år sedan förhandlade Hyresgästföreningen med Stena fastigheter, som också äger lägenheter på Kvarngärdet.

– Men vi kom inte överens med dem. Ärendet togs då först till hyresnämnden och sedan vidare till hovrätten som fastställde en hyreshöjning på 60 procent. Risken hade varit att det blivit likadant den här gången. Men visst är det en hög hyra. Många har inte råd att bo kvar.

Kan hyresgästerna göra någonting för att hyran inte ska höjas så mycket?

– Nej. Hyrorna är färdigförhandlade och då är det dem som gäller.

Del 1: Missnöjda hyresgäster efter renoveringskaos

Del 2: Hyresgäster: "Det har luktat bajs"

<p>Rikshems renoveringar på Kvarngärdet</p>

Just nu renoveras 278 lägenheter på Kvarn­gärdet.
Samtliga lägenheter ska genomgå en totalrenovering och alla lägenheter får nya säkerhetsdörrar, nya fönster och fönsterdörrar, nya vatten- och avloppsledningar, ny ventilation och renoverade trapphus.
I samband med renoveringarna kommer hyres­gästerna få en hyreshöjning på 52 procent med instegs­rabatter i fem år. Hyran är beslutad i samråd med Hyres­gästföreningen.
Renoveringarna väntas bli klara under våren 2016.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Albin Wiman