"Många har gjort slut med sin borrelia"

Bara en av cirka 100 patienter har rekommenderats antibiotikabehandling efter utredning på infektionsklinikens specialistmottagning på Akademiska sjukhuset.

15 september 2016 11:40

Förra hösten startade sjukhuset landets första mottagning för utredning av misstänkt borrelia och andra fästingburna infektioner. Ett år senare har ett hundratal patienter utretts. I endast ett fall har en aktiv infektion konstaterats.

– Alla patienter har trott sig ha en infektion till följd av ett fästingbett. Men när utredningen visat att det inte finns några sådana tecken har många "gjort slut" med sin borrelia, säger Björn Olsen, infektionsläkare och professor vid Akademiska sjukhuset, som tog initiativ till mottagningen.

Patienternas problem kan i stället bero på rubbningar i immunsystemet, reumatiska eller neurologiska åkommor. Det har gjort att flera patienter rekommenderats att undersökas vidare hos reumatolog eller neurolog.

– De flesta av dessa problem kan behandlas, men inte med antibiotika, säger Björn Olsen.

Han berättar att många av patienterna, varav en tredjedel kommer från andra landsting, ofta har dragits länge med de förmodade borreliasymtomen.

– Många har betalat stora summor hos rena charlataner för att få hjälp, vilket de förstås inte fått.

Enligt Björn Olsen är kvacksalveriet för att "bota" borreliapatienter utbrett både i Sverige och utomlands.

Björn Olsen betonar att det ofta är svårt för exempelvis läkare på vårdcentraler att utreda patienter med olika slags symtom som uppkommit efter fästingbett.

Utredning när fästingburen infektion misstänks

Akademiska sjukhuset startade sin CVI-mottagning i oktober 2015. CVI står för Centrum för vektorburna infektioner.

För att utredas på CVI-mottagningen behövs remiss från läkare. Varje remiss ska godkännas av läkare på CVI-mottagningen.

Efter utredning föreslås behandling baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förutom sjukhistoria och en noggrann kroppslig undersökning görs även avancerade laboratorieundersökningar av blod och cerebrospinalvätska.

När samtliga provsvar anlänt bedöms den samlade bilden av minst tre läkare. Därefter skrivs ett utlåtande som klargör om ytterligare utredning eller behandling behövs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!