Många av larmen är ännu analoga

Uppsala kommun har fortfarande inte bytt ut alla trygghetslarm till digitala. Utvecklingen går för långsamt, anser Socialstyrelsen.

5 mars 2017 09:05

– Det är bekymmersamt att många kommuner är försenade. Särskilt med tanke på allt fler äldre med omfattande omvårdnadsbehov bor kvar i det egna hemmet, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Trygghetslarmen används för att få kontrakt med trygghetsjouren och för att få hjälp alla tider under dygnet.

I hela landet pågår nu ett skifte där gamla kopparledningar för telefoner byts ut mot digitala nät. När ledningarna byts ut mot digitala nät måste också trygghetslarmen digitaliseras för att fungera säkert. Analoga trygghetslarm i kombination med nya digitala kommunikationsnät innebär en risk för att larmsignalen faller bort och inte når fram till larmcentralen.

Regeringes mål är att alla analoga larm i landet ska vara ersatta av digitala. Men de senaste siffrorna från Socialstyrelsen visar att bara hälften är digitala.

I Uppsala kommun finns 3 500 äldre och funktionshindrade med trygghetslarm.

Inte heller här är larmkedjan helt digital än.

– Uppsala kommun gjorde en stor uppdatering av trygghetslarmsmottagningen under hösten 2016 och efter det kan vi digitalisera helt. Vi har anslutit oss till det nationella ramavtalet för digitala larm och upphandling av leverantör pågår och beräknas klart till våren, säger Liselotte Engqvist, biträdande chef på äldreförvaltningen.

Under tiden har kommunen köpt in digitalt GSM-larm som träder in när problem uppstår. Det är larm som inte är beroende av trådbundna telenätet och som går över det mobila nätet. Larmet är kopplat till en GSM-trygghetstelefon i den egna bostaden. Larmen är också förberedda för att sända larmen digitalt.

– De utgör nu över 40 procent av den totala mängden trygghetslarm. Våra analoga larm har också ställts in för att testlarma varje dygn och vi har rutiner för att följa upp och avhjälpa eventuella uteblivna testlarm, säger Liselotte Engqvist.

Om en person larmar trygghetsjouren via larmknappen. Går det då att ringa ut från sin telefon ändå?

– Med våra GSM-larm går det att ringa från telefonen samtidigt. Med de larm som är trådbundna så måste 112 ringas från en annan telefon eller larmsamtalet avbrytas först, säger Liselotte Engqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg