– Den nya satsningen hoppas jag ska bidra till att Uppsala i framtiden kan bevilja bygglov på en halvtimme. I dag tar det veckor.

Det säger kommunalrådet Mohamad Hassan (L) om det anslag för ökad digitalisering som den politiska majoriteten lagt in i sin kommunbudget för 2020.

Han vill att Uppsala ska satsa mer på digitalisering och ligga i framkant i Europa. Mohamad Hassan tar som exempel när någon söker bygglov hos kommunen för exempelvis en villa. 

– I nuläget sköts en stor del av hanteringen manuellt av tjänstemän och ritningar på papper förekommer ofta. Om man istället matade in uppgifter för byggnaden och annat i datorn skulle den snabbt kunna avgöra om bygglov bör beviljas eller inte, säger Mohamad Hassan.

Han menar dessutom att utrymmet för godtyckliga bedömningar i bygglovsärenden skulle minska om besluten fattades digitalt. 

Mohamad Hassan anser att kommunen på en rad områden kan använda datorer betydligt oftare än idag. Han talar om soptunnor som signalerar när de är fulla och till och med digitala drogtester.

– Om det är tillåtet kan man tänka sig sensorer på skolorna som känner av ifall elever tagit droger, säger han.

Det årliga tillskottet för ökad digitalisering blir enligt budgetförslaget 13 miljoner kronor om året. Budgetförslaget ska klubbas av kommunstyrelsen nästa vecka. Enligt Mohamad Hassan är det redan avgjort att budgeten kommer att antas. Detta till följd av en uppgörelse med Vänsterpartiet.