Antalet nyanlända med uppehållstillstånd som är inskrivna i Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt sedan 2015. Det berättade UNT i fredags.

Vi kommer att få se stigande arbetslöshetssiffror, fler långtidsarbetslösa och en ökning av antalet som söker försörjningsstöd på grund av ökningen. Det säger Ulrik Wärnsberg (S) ordförande i kommunens arbetsmarknadsnämnd. Men med rätt spelade kort ska den perioden bli kortvarig.

– Vi har stora behov på arbetsmarknaden i Uppsala framöver, och har det redan inom exempelvis äldre- och barnomsorgen. Så Uppsala behöver den här invandringen. Men av systemskäl kommer vi först se att arbetslösheten ökar.

Artikelbild

| Enligt Ulrik Wärnsberg (S) har invandringen räddat Uppsalas arbetsmarknad de senaste fem till tio åren. Och framöver är behovet av arbetskraft stort. "Vi kommer att behöva de här mäniskorna", säger han.

Ett bättre och snabbare mottagande av de nyanlända är nödvändigt, menar Ulrik Wärnsberg och påpekar att det är en av de stora frågorna i det förslag till arbetsmarknadspolitiskt program som kommunfullmäktige ska ta ställning till i dag måndag. Kommunen har också slutit en överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att göra vägen ut till arbete snabbare och lättare för den här gruppen..

– Vi vill kliva in mycket tidigare och exempelvis erbjuda tydligare jobbspår, praktik och vuxenutbildning, säger Ulrik Wärnsberg.

Bland de 36 åtgärder som pekas ut i det arbetsmarknadspolitiska programmet är flera riktade mot nyanlända. Bland annat sägs att satsningar ska göras för att fler utomeuropeiskt födda kvinnor ska delta i kommunens insatser och att nyanlända ska erbjudas möjlighet att kombinera praktik, språkträning och utbildning.

Men oppositionen är kritisk och reserverade sig i kommunstyrelsen.

Artikelbild

| Stefan Hanna vill se vad ha och Centern kallar inkluderingsjobb kopplade till försörjningsstödet.

– Majoriteten är för passiva, man måste göra mycket mer och öka tempot för att etablera de nyanlända bättre och snabbare, särskilt de som står långt i från arbetsmarknaden med låg utbildning. De riskerar annars att hamna i ett livstidslångt utanförskap, säger Stefan Hanna (C), kommunalråd.

LÄS MER: Arbetsförmedlingen skickar tillbaka miljontals kronor

Han ser framför sig nya former av anställningar kopplade till försörjningsstödet, ett kraftigt lyft när det gäller svenskkunskaperna hos nyanlända och tydligare krav på att de nyanlända deltar i aktiviteter.

– I ett välfärdssamhälle finns rättigheter men också skyldigheter. Här måste vi bli mycket tydligare. Gör man inte sitt yttersta för att lära sig språket eller för att få en praktikplats så ska kommunen sänka försörjningsstödet. Det är inte okej att inte vara aktiv. För den sociala hållbarheten i samhället är det helt nödvändigt.

Vad är det för anställningar du kan tänka dig?

– Vi i Centern har länge talat om inkluderingsjobb Det kan exempelvis vara som trygghetsvärd på stan eller renhållningsarbete.

Stefan Hanna beskriver situationen som ”väldigt allvarlig”.

– Det är högkonjunktur, men långtidsarbetslösheten ökar och utanförskapet ökar.

LÄS MER: Vi kan inte gå i tio år och inte göra något

Även Sverigedemokraterna reserverade sig i kommunstyrelsen. Kommunen gör mycket bra, men en formulering om att invandrare är en tillgång måste nyanseras, menar Simon Alm, (SD), gruppledare.

De kan vara en tillgång, men är det inte per automatik:

– Om vi har ett bra mottagande där alla som kommer blir en del av samhället, då är vi inte emot invandring. Och det finns behov på arbetsmarknaden. Men nu är vi på väg åt fel håll, med fler utsatta områden.

Han tror att Sverige behöver en annan lösning.

– Vi behöver en invandringspaus. Trycket är för stort.

Ulrik Wärnsberg ger ingenting för kritiken och tycker att Stefan Hanna är okunnig.

– Är man inte inskriven i Arbetsförmedlingen blir det avslag på ansökan om försörjningsstöd. Systemet bygger redan idag på den jobbsökandes eget ansvar. Vi ställer krav i dag, men fel krav kan vara kontraproduktivt.

Och en invandringspaus är inte vad Uppsala behöver.

– Vi kommer att sakna människor framöver. Men visst, vi måste hantera den situation som nu uppstått med många nyanlända i etablering.

Vad händer om ni misslyckas?

– Risken är att etableringen blir fördröjd, och att de enskilde tappar kraft och motiviation. Men den sociala oro vi ser nu, i exempelvis Gottsunda-Valsätra är det kriminella som är födda här som ligger bakom. Bakgrunden är socioekonomiska strukturer som är skapade under lång tid, men ökade klyftor i samhället.

LÄS MER: Han har träffat handläggaren en gång på åtta månader