"Majoriteten är för passiv"

Den rödgröna majoriteten gör för lite för att minska arbetslöshet och utanförskap hos nyanlända. Det menar allianspartierna i Uppsalas kommunfullmäktige.

11 december 2017 09:00

Antalet nyanlända med uppehållstillstånd som är inskrivna i Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt sedan 2015. Det berättade UNT i fredags.

Vi kommer att få se stigande arbetslöshetssiffror, fler långtidsarbetslösa och en ökning av antalet som söker försörjningsstöd på grund av ökningen. Det säger Ulrik Wärnsberg (S) ordförande i kommunens arbetsmarknadsnämnd. Men med rätt spelade kort ska den perioden bli kortvarig.

– Vi har stora behov på arbetsmarknaden i Uppsala framöver, och har det redan inom exempelvis äldre- och barnomsorgen. Så Uppsala behöver den här invandringen. Men av systemskäl kommer vi först se att arbetslösheten ökar.

Ett bättre och snabbare mottagande av de nyanlända är nödvändigt, menar Ulrik Wärnsberg och påpekar att det är en av de stora frågorna i det förslag till arbetsmarknadspolitiskt program som kommunfullmäktige ska ta ställning till i dag måndag. Kommunen har också slutit en överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att göra vägen ut till arbete snabbare och lättare för den här gruppen..

– Vi vill kliva in mycket tidigare och exempelvis erbjuda tydligare jobbspår, praktik och vuxenutbildning, säger Ulrik Wärnsberg.

Bland de 36 åtgärder som pekas ut i det arbetsmarknadspolitiska programmet är flera riktade mot nyanlända. Bland annat sägs att satsningar ska göras för att fler utomeuropeiskt födda kvinnor ska delta i kommunens insatser och att nyanlända ska erbjudas möjlighet att kombinera praktik, språkträning och utbildning.

Men oppositionen är kritisk och reserverade sig i kommunstyrelsen.

– Majoriteten är för passiva, man måste göra mycket mer och öka tempot för att etablera de nyanlända bättre och snabbare, särskilt de som står långt i från arbetsmarknaden med låg utbildning. De riskerar annars att hamna i ett livstidslångt utanförskap, säger Stefan Hanna (C), kommunalråd.

LÄS MER: Arbetsförmedlingen skickar tillbaka miljontals kronor

Han ser framför sig nya former av anställningar kopplade till försörjningsstödet, ett kraftigt lyft när det gäller svenskkunskaperna hos nyanlända och tydligare krav på att de nyanlända deltar i aktiviteter.

– I ett välfärdssamhälle finns rättigheter men också skyldigheter. Här måste vi bli mycket tydligare. Gör man inte sitt yttersta för att lära sig språket eller för att få en praktikplats så ska kommunen sänka försörjningsstödet. Det är inte okej att inte vara aktiv. För den sociala hållbarheten i samhället är det helt nödvändigt.

Vad är det för anställningar du kan tänka dig?

– Vi i Centern har länge talat om inkluderingsjobb Det kan exempelvis vara som trygghetsvärd på stan eller renhållningsarbete.

Stefan Hanna beskriver situationen som ”väldigt allvarlig”.

– Det är högkonjunktur, men långtidsarbetslösheten ökar och utanförskapet ökar.

LÄS MER: Vi kan inte gå i tio år och inte göra något

Även Sverigedemokraterna reserverade sig i kommunstyrelsen. Kommunen gör mycket bra, men en formulering om att invandrare är en tillgång måste nyanseras, menar Simon Alm, (SD), gruppledare.

De kan vara en tillgång, men är det inte per automatik:

– Om vi har ett bra mottagande där alla som kommer blir en del av samhället, då är vi inte emot invandring. Och det finns behov på arbetsmarknaden. Men nu är vi på väg åt fel håll, med fler utsatta områden.

Han tror att Sverige behöver en annan lösning.

– Vi behöver en invandringspaus. Trycket är för stort.

Ulrik Wärnsberg ger ingenting för kritiken och tycker att Stefan Hanna är okunnig.

– Är man inte inskriven i Arbetsförmedlingen blir det avslag på ansökan om försörjningsstöd. Systemet bygger redan idag på den jobbsökandes eget ansvar. Vi ställer krav i dag, men fel krav kan vara kontraproduktivt.

Och en invandringspaus är inte vad Uppsala behöver.

– Vi kommer att sakna människor framöver. Men visst, vi måste hantera den situation som nu uppstått med många nyanlända i etablering.

Vad händer om ni misslyckas?

– Risken är att etableringen blir fördröjd, och att de enskilde tappar kraft och motiviation. Men den sociala oro vi ser nu, i exempelvis Gottsunda-Valsätra är det kriminella som är födda här som ligger bakom. Bakgrunden är socioekonomiska strukturer som är skapade under lång tid, men ökade klyftor i samhället.

LÄS MER: Han har träffat handläggaren en gång på åtta månader

36 punkter för bättre arbetsmarknad

I förslaget till Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik står att de många nyanlända som kommit till Uppsala kommun "är en tillgång för kommunen med tanke på behoven på arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen". Målgruppen för programmet är de missgynnade och utsatta grupperna på arbetsmarknaden. I en handlingsplan listas sedan 36 åtgärder, som att:

* kommunen ska erbjuda praktikplatser i ökad omfattning

* kommunen ska utreda möjligheten att införa ekonomiskt stöd för de kommunala arbetsplatser som tar emot nyanlända på praktik eller nya anställningar.

*kommunen ska utveckla studie- och yrkesvägledningen genom ett normkritiskt förhållningssätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri