Magsjukebakterier i sex av tio kycklingar

Sex av tio undersökta kycklingar innehåller magsjukebakterien campylobacter. Bakterien orsakar årligen tusentals sjukdomsfall i Sverige.

25 januari 2019 16:07

Under augusti 2018 undersökte Livsmedelsverket i Uppsala färsk kyckling inhandlad i Uppsala och Stockholm. Undersökningen handlade om tarmbakterien campylobacter, som är den vanligaste orsaken till magsjuka som orsakats av bakterier i Sverige.

– Vi såg att sex av tio kycklingar innehöll campylobacter. De kycklingar som i störst utsträckning innehöll campylobacter var svensk ekologisk kyckling och utländsk, säger Rikard Dryselius, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket gjorde samma undersökning 2017 och fick då fram att hälften innehöll bakterien. Den största ökningen från 2017 hittade de hos utländsk kyckling. Det kan ha göra med en ökning av campylobacter i dansk kyckling, och ett mindre utbud av finsk kyckling i Sverige, där bakterien aldrig påträffats.

80 procent av den testade ekologiska kycklingen innehöll campylobacter.

– Anledningen är ekologisk kyckling går utomhus. Campylobacter smittas via insekter och skadedjur, vilka de då kan få i sig, säger Rikard Dryselius.

De kom även fram till att just kyckling är en stor bidragande orsak till spridningen av campylobacter i Sverige.

– Vi kunde härleda 30 procent av alla fall där människor drabbats av campylobacter från kyckling. Men det skulle kunna vara betydlige fler, säger Rikard Dryselius.

Merparten av sjukdomsfallen med anknytning till kyckling kunde i studien härledas till svensk konventionellt uppfödd kyckling. Som mer specifikt kom från landets största slakteri.

Spridningen av campylobacter sker främst vid matlagning. Anledningen är då dålig tillagning eller dåligt rengjord köksutrustning.

Campylobacter är en tarmbakterie som kan leda till rejäl magsjuka. I mer sällsynta fall det leda till ledbesvär och förlamning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Troy Enekvist

Ämnen du kan följa