M centralt vill se en handlingsplan

Moderaternas centrala partikansli arbetar just nu med situationen inom partiet i Uppsala län. Bakgrunden är kritiken som riktats mot ledningen i länsförbundet.

11 januari 2018 12:00

UNT har kunnat berätta om ett upprop för att bryta maktstrukturer inom moderaternas länsförbund, underskrivet av ett trettiotal moderater och skickat till partiets riksorganisation. Enligt nya uppgifter till UNT var detta inte den första skrivelsen som gjorts till Moderaterna centralt och som luftat kritik mot ledningen i Uppsala län. Skrivelserna har inte lämnats utan åtgärd.

– Vår biträdande partisekreterare Anders Edholm jobbar med frågorna, säger riksdagsledamoten Marta Obminska från Uppsala.

UNT har sökt Anders Edholm, men inte fått svar.

Enligt vad UNT erfar ska Anders Edholm ha genomfört intervjuer med moderater i Uppsala län, och uppmanat förbundsstyrelsen län att göra en kartläggning och en handlingsplan.

I länsförbundets ledning sitter riksdagsledamoten Jessika Roswall från Enköping som ordförande, Fredrik Ahlstedt, kommunalråd i Uppsala som vice ordförande och Daniel Blomstedt kommunalråd i Tierp, som andre vice ordförande.

Jessika Roswall säger till UNT att "All kritik tas på allvar" och Fredrik Ahlstedt har till UNT tidigare sagt att "om det finns kritik ska vi ta upp frågan igen. Vi har fullmäktigegrupp i nästa vecka".

LÄS MER: Ahlstedt tillbakavisar kritiken

Ordförande i Moderaternas Uppsalakrets är Rikard Steinholtz. Enligt honom kommer frågorna om kulturen och klimatet inom partiet tas upp framöver.

– Det är alltid en utmaning att förbättra partikulturen och den interna demokratin, men detta kommer vara en stående fråga framöver för att visa att vi tar det på allvar, säger han.

Utöver uppropet som skrivits av ett fyrtiotal moderater i länet har han inte tagit del av några formella klagomål tidigare. Samtidigt som de har rätt att uttrycka sitt missnöje anser han att det är viktigt att skilja på fakta och åsikter.

– Vi har processer med specifika kriterier för att utse våra kandidater. Självklart kan man ha personliga synpunkter, men ifall det inte finns något konkret belägg för demokratiska brister måste man vara tydlig med att det rör sig om en personlig åsikt, säger han.

Stefan Olsson gruppledare för Moderaterna i region Uppsala säger först när UNT ringer att han inte vill kommentera situationen inom sitt parti annat än internt, och att det är ”mycket olyckligt att det här kommit ut i pressen”.

Men är det inte viktigt för väljarna att få veta vad som händer inom partierna?

– Jo, det kan finnas en poäng i det, men det här saknar betydelse för sakpolitiken.

Kommunfullmäktigeledamoten Liv Hahne har till UNT sagt att klimatet i partiet i Uppsala är sådant att den som inte rättar sin sig i ledet antingen blir utan uppdrag, eller mobbas ut.

Vad tänker du om det?

– Jag har inte sett något sådant. Och inom Region Uppsala där jag är gruppledare finns inga grupperingar alls.

Stefan Olsson känner till det upprop mot ledningen inom moderaternas länsorganisation som skickats till Moderaternas riksorganisation.

– Men jag har inte blivit ombedd att skriva på och skulle heller inte göra det.

Vad behöver ske nu?

– Vi är ju en helt vanlig demokratisk organisation, där kritiker har full rätt att framföra sina synpunkter. Vi får prata igenom det här och bestämma hur vi ska gå vidare. Jag är inte orolig. Det finns alltid meningsskiljaktigheter, men ibland blir de hetare. Och det rörs alltid upp mer damm under en nomineringsprocess inför ett val.

Riksdagsledamoten Marta Obminska skriver till UNT att hon "väljer att föra eventuella diskussioner internt. Min inställning är att samarbeta för en valseger med alla förtroendevalda och medlemmar."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri Erik Avebäck