Lyckat projekt har kortat handläggningstiderna

I Stockholm har ett tätare samarbete mellan polis och domstol kortat lagföringstiden och nu vill regeringen utvidga projektet till andra delar av landet.

26 juni 2019 09:50

Projektet med så kallat snabbförfarande i brottmål handlar om att de olika aktörerna i rättskedjan samarbetar tätare för att snabbare kunna utreda och lagföra enklare brott som till exempel stöld, narkotikabrott och rattfylleri. Bland annat får polisen rätt att göra vissa utredningsåtgärder redan i samband med brottet. Misstänkta kan också direkt på brottsplatsen få information om när en huvudförhandling i domstol kan komma att hållas.

Försöksverksamheten pågår just nu i lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby i norra Stocksolm fram till årsskiftet och målet är att lagföringstiden ska halveras för vissa typer av brott. Utvärderingar har visat på goda resultat och redan nu har regeringen gett direktiv om att utvidga verksamheten till hela region Stockholm och till en eller flera andra polisregioner. I Uppsala följer man projektet.

– Jag tycker att det vore väldigt intressant. Erfarenheterna är positiva och det är ett sätt att fler mål blir av snabbare. Men jag tror tyvärr inte att Uppsala är med på utvidgningslistan i dagsläget, säger Catarina Barketorp, lagman Uppsala Tingsrätt.

Enligt justitiedepartementets presstjänst är regeringen medveten om den ekonomiska situationen för Sveriges Domstolar. Men meddellar att det är för tidigt att lämna besked om enskilda budgetposter i höständringsbudgeten för 2019 och budgetpropositionen för 2020 redan nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ida Lindhagen