Lövstabruk en årlig miljonförlust

Lövstabruk är borta från listan över vad Statens fastighetsverk skulle kunna sälja ut. "Bruket är så värdefullt", säger förvaltaren Cecilia Wretling. Men det är en årlig förlustaffär för staten.

28 juli 2018 10:15

En betydligt stramare budget och därmed mindre pengar till underhåll av de många kulturminnen som Statens fastighetsverk äger. Det var skälet till att en lista med objekt som var möjliga att sälja upprättades för några år sedan. På listan fanns Lövstabruk med, vilket UNT berättade om.

Men listan borde inte sett offentlighetens ljus och är inte aktuell längre. Lövsta behöver inte oroa sig, menar Cecilia Wretling, förvaltare av Lövstabruk på Statens fastighetsverk.

– Listan skapade stor oro hos många hyresgäster. Men Lövsta togs bort bara något år senare. Bruket är så värdefullt, säger hon.

Fastighetsverket tog över ett stort antal byggnader i Lövstabruk 1997.

– Då var underhållet mycket eftersatt och vi har gjort väldigt mycket på de här åren, som att renovera herrgården och lyfta parkunderhållet flera nivåer. Men många saker inte syns utåt, som renoveringen av dammluckor för åtta miljoner kronor, säger Cecilia Wretling.

Tummarna skruvas dock fortfarande åt på fastighetsverket. Under 2016 minskades exempelvis statens anslag med 150 miljoner kronor. Därför är det viktigt att Lövstabruk bär sig själv och lyckas öka intäkterna genom att vässa sig betydligt som besöksmål. I dag är Lövstabruk årligen en rejäl förlustaffär. UNT har tagit del av den ekonomiska redovisningen för 2017 och prognoserna för 2018. I år förväntas underskottet bli över 5,5 miljoner kronor, i fjol var det nära 3 miljoner kronor, för ägaren Statens fastighetsverk.

– Vi lägger ned väldigt mycket pengar för att bevara Lövstabruk till kommande generationer vilket vi lyckas med då både park och byggnader i dag är välskötta. Däremot så har vi inte pengar till att göra några investeringar som att renovera vakanta lokaler eller lösa energifrågan i våra byggnader, vilket skulle behövas för att Lövstabruk ska utvecklas som besöksmål.

Det här ekonomiska läget är inte hållbart, menar Cecilia Wretling.

– Vi har så dålig ekonomi att vi måste öka intäkterna. Det är mycket som fungerar bra på Lövsta i dag, inte minst genom stiftelsen som håller ihop alla aktörer. Men besökssäsongen behöver förlängas över vintern och mer marknadsföring behövs.

I den här artikelserien har frågan om världsarvsstatus för Upplands bruk lyfts. Cecilia Wretling säger att hon inte har kompetens att bedöma om just världsarv vore rätt väg att gå. Men Lövstabruk är utan tvivel världsunikt, säger hon.

– Det här är en av de miljöer i Sverige som är mest skyddsvärda. Och det borde kunna locka fler med sitt läge nära Arlanda, Uppsala, Stockholm och Gävle.

<p>Det här är Statens fastighetsverk</p>

Förvaltar cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader i Sverige.

Förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta.

Förvaltar svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder.

Medverkar i olika grad vid åtta av de 15 svenska världsarven på UNESCO:s lista.

SFV bildades 1993 men har anor från 1600-talet

Källa. sfv.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa