Det senaste året har Akademiska sjukhuset anmälts till Arbetsmiljöverket för överbelastning och man har även gått upp i stabsläge då överbelastningen varit akut. I flera artiklar har UNT granskat Akademiska sjukhusets platsbrist och nu utlovas 20 nya platser i en lounge som kommer att ha öppet dygnet runt för att avlasta sjukhusets övriga verksamheter.

– Loungen kommer främst att vara till för patienter som är utskrivna och som väntar på transport hem till exempelvis Gävleborg, Västmanland eller Dalarna. Det kommer att frigöra platser på vårdavdelningen som gör att man kan flytta upp människor från akuten, säger Marianne van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör.

Är en lounge verkligen den bästa lösningen på Akademiska sjukhusets platsbrist?

– Nej men det är en av många små lösningar. Den bästa lösningen vore att vi skulle kunna rekrytera fler sjuksköterskor vilket är något vi jobbat kontinuerligt med, säger Marianne van Rooijen

Läs mer:Akut krisläge på akuten

Läs mer:Efter krislarmen – fler vårdplatser öppnas på Akademiska