Lindvalls kaffe säljer värme till Vattenfall

Lindvalls kaffe i Uppsala skrotar sin oljepanna och börjar sälja överskottsenergi till Vattenfall.

Vattenfall planerar att köpa tillbaka spillvärme från fler företag i Uppsala.

28 maj 2018 10:57

När Lindvalls kaffe rostar sina kaffebönor krävs en temperatur på 400 grader. Värmen försvinner upp genom skorstenen vilket företagets vd Ulf Lindvall länge tyckt varit onödigt.

För att tillvarata energin ska kafferosteriet installera en värmeväxlare i skorstenen. Enkelt förklarat kommer de heta gaserna från rosteriet att värma vatten som sedan leds ut i Uppsalas fjärrvärmenät.

För energitillskottet får Lindvalls kaffe betalt av Vattenfall, som äger fjärrvärmeanläggningen.

– På sikt kanske investeringen blir lönsam för oss, men i första hand är det här en miljöfråga, säger Ulf Lindvall. Att släppa ut värmen i luften har inneburit ett slöseri och den här satsningen gynnar klimatet.

För att värma sin fastighet vid Kungsgatan använder Lindvalls kaffe en förbränningspanna som förbrukar cirka 25 kubikmeter olja per år. Den anläggningen kommer nu företaget att ställa av.

För att få rätt temperatur i lokalerna ska istället värmen från värmeväxlaren användas och om det inte räcker övergår man till fjärrvärme.

Överskottsenergin från rosteriet väntas ge ett årligt tillskott till fjärrvärmenätet på cirka 500 MWh, vilket motsvarar en minskad koldioxidbelastning på 100 ton.

Det här är första gången i Uppsala som Vattenfall använder sin nya modell där småskalig spillvärme köps in från en lokal leverantör knuten till fjärrvärmenätet.

– Vi kommer att arbeta på det här sättet i Uppsala framöver och har flera liknande samarbeten på gång, säger Adrian Berg von Linde vid Vattenfall.

Enligt honom kommer företagen som återsäljer fjärrvärme att kunna få en prislapp som dag för dag visar hur mycket pengar energin betingar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!