"Ledningen lever i lyx"

Livets Ord är familjen Ekmans familjeimperium och ledningen lever gott på pengarna som medlemmarna ger. Det menar Torgny Nilsson, mångårig medlem i församlingen, i en intervju för unt.se.

27 maj 2013 06:55

Torgny Nilsson lämnade Livets Ord 2005 och konverterade till katolicismen. En sak gör han omgående klar när vi träffas: det är inte den vanliga medlemmen i Livets Ord som han kritiserar. Det är ledningen och styrelseskicket i församlingen han vänder sig mot.

– Livets Ord är totalt dominerat av familjen Ekman. Församlingen har ingen djupare insyn. Tar man ut högre löner och förmåner än pastorer i andra frikyrkosamfund tycker jag att församlingen ska få veta det. De ska inte behöva gå till taxeringskalendern och slå upp det, som de gör nu.

Torgny Nilsson lockades till Livets Ord i början av 90-talet för att det var något utmanande, nytt och fräscht. Och han drogs med.

– Det är väldigt medryckande, med mycket sång och musik. Mycket lät rätt också.

Torgny Nilsson upplevde att han blev positivt särbehandlad under sin tid i församlingen. Som framgångsrik egenföretagare kom han församlingsledningen och Ulf Ekman nära och fick god insyn i deras arbete.

– De lever i lyx på sina resor. Och de reser mycket. Men det ser ingen vanlig medlem i församlingen. Samtidigt är det otroligt mycket tal om pengar och givande med missionen som täckmantel under gudstjänsterna, hävdar han.

Han ville utnyttja sin position för att påverka församlingen i en annan riktning, mer likt andra kristna samfund där församlingsmedlemmarna, som finansierar verksamheten med sina gåvor, är delaktiga och har inflytande. Fram till i dag har Ulf Ekman varit så väl andlig som ekonomisk ledare. Sonen Jonatan är vd för Livets Ordkoncernen med fastighetsbolag, förlag och skolverksamhet, och sitter i styrelsen för Stiftelsen Livets Ord. Där sitter också Birgitta Ekman, Ulf Ekmans fru.

Torgny Nilsson ville ha in vanliga medlemmar i styrelsen. Men ifrågasätter man den rådande strukturen så får det konsekvenser, säger han:

– Ulf Ekman ville ha ett rådgivande organ med företagare. Han gillar dem för de har pengar. Jag tog upp en massa saker som jag tyckte skulle förändras. Det blev bara ett möte i det här rådet. Ledningen har väldigt svårt att ta kritik.

Enligt Torgny Nilsson får tvivel och ifrågasättande överhuvud taget inte finnas, något han hävdar går ut över medlemmarnas psykiska hälsa. I en öppen debatt med Ulf Ekman i katolska kyrkans tidskrift Signums nätupplaga har han fört fram att människor har skadats och fortfarande skadas i församlingen.

– När du börjar få funderingar, då börjar det, för du kan inte ställa frågorna. Då blir det problem för dig.

Han beskriver en människosyn där man får uppmärksamhet för vad man gör, inte för vem man är.

– Jag hade pengar som företagare och fick mycket uppmärksamhet, men hur många ensamma fyrbarnsmammor med trasig tvättmaskin kommer Ulf Ekman till?

Torgny Nilsson har, som flera andra som lämnat Livets Ord, uppmanat till ett offentligt förlåt till dem som upplever att de farit illa i församlingen. Men han är tveksam till om det någonsin kommer.

– Ulf Ekman verkar ha väldigt svårt att inse hur församlingen och dess förkunnelse skadat många tidigare medlemmar.

Livets Ord har valt att inte låta sig intervjuas av UNT.

Läs mer om Livets Ord i UNT:s pappersutgåvor 26 maj och 27 maj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri