Lärarnas arbetstid räcker inte till

Fyra av tio lärare i Uppsala hinner inte med sina arbetsuppgifter under arbetstid. Det visar en medarbetarenkät som gjorts i kommunens grund- och gymnasieskolor.

25 maj 2018 07:00

Under våren har kommunanställda i Uppsala fått besvara en arbetsmiljöenkät. UNT har tagit del av resultaten som rör lärare i grundskolan och på gymnasiet. De visar att 38 procent av lärarna behöver jobba över för att hinna med.

På påståendet ”Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid” svarar 13 procent att det ”stämmer mycket dåligt” och 25 procent att det ”stämmer ganska dåligt”. Bara 9 procent av lärarna instämmer helt i påståendet, medan 36 procent tycker att det ”stämmer ganska bra”.

– Jag är inte alls nöjd med siffrorna. Vi har i samarbete med lärarfacken jobbat i flera år med rutiner för att förbättra arbetssituationen, bland annat att varje lärare ska dokumentera sin arbetstid. Men vi har inte nått ända fram, säger Birgitta Pettersson som är direktör för utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun.

Hur går ni vidare för att förbättra situationen?

– Vi ska göra en fördjupningsenkät kring just arbetstiden för att få mer detaljerad information om varför man inte hinner med sina arbetsuppgifter. Vi ska också jobba mer på att stötta cheferna i att skapa hälsosamma arbetsplatser.

Enkäten har besvarats av 1 676 lärare, vilket innebär en svarsfrekvens på 83 procent.

Lärarnas arbetsbörda har diskuterats och uppmärksammats i flera år. Bägge fackförbunden har påtalat att mängden arbetsuppgifter hela tiden ökar.

– Arbetsuppgifterna fylls på, men inga uppgifter tas bort. Det visar också en utredning som gjorts av lärares arbetssituation, säger Helén Hillby som är lärare och biträdande kommunombud för Lärarnas riksförbund i Uppsala.

– Förut var lärare bara lärare, men när skolorna drar ner på kringresurserna ska lärare vara också kuratorer, socialarbetare och vaktmästare. För att inte tala om hur mycket kraven på dokumentation har ökat, säger hon.

Hans-Eric Lindahl, kommunombud på Lärarnas riksförbund, tycker att det är oroväckande att de handlingsplaner som skolorna tagit fram de senaste fem åren för att minska lärarnas arbetsbelastning inte verkar ge någon egentlig effekt.

– Arbetsbelastningen borde ha minskat om man gjort rätt saker, säger han.

En nationell undersökning som Lärarförbundet gjort visar på liknande resultat, nämligen att 40 procent av landets lärare inte hinner med arbetsuppgifterna under arbetstid. Motsvarande siffra för övriga högskoleutbildade är, enligt undersökningen, 15 procent.

LÄS MER: Uppsalalärare vittnar om hårt pressade dagar

<p>Fakta medarbetarenkät</p>

Medarbetarenkäten ställer frågor om bland annat arbetssituation, motivation och ledarskap.

På påståendet ”Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min ordinarie arbetstid” fördelar sig svaren från grundskole- och gymnasielärarna såhär:

Stämmer mycket dåligt: 13%

Stämmer ganska dåligt: 25%

Stämmer varken bra eller dåligt: 17%

Stämmer ganska bra: 36%

Stämmer mycket bra: 9%

Källa: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!