Lång menscykel ökar chansen få barn

Menstruationscykelns längd har stor betydelse för om en provrörsbefruktning ska bli framgångsrik. Ju längre menscykel en ofrivilligt barnlös kvinna har, desto större är chansen att hon blir gravid och får barn efter en provrörsbefruktning.

11 december 2008 08:01
Det framgår av en ny studie som bygger på uppgifter om mer än 3 000 ofrivilligt barnlösa kvinnor behandlade vid den privata Carl von Linné-kliniken i Uppsala.
- Våra resultat bör kunna få betydelse både för behandlingen av ofrivillig barnlöshet och för familjeplanering i allmänhet, säger doktor Jan Holte, läkare vid kliniken och huvudansvarig för undersökningen.

I studien har forskarna följt drygt 3 000 kvinnor som genomgått sammanlagt nära 6 300 behandlingsförsök med provrörsbefruktning. Innan något behandlingsförsök påbörjades besvarade kvinnan frågor om hur lång tiden brukade vara mellan hennes mensblödningar.
- Det är normalt att menscykeln kortas något när kvinnan blir äldre, men våra resultat visar att det även inom samma åldersgrupp finns stora individuella skillnader i hur lång tid kvinnorna har mellan sina mensblödningar, säger Jan Holte.
Vid en behandling med provrörsbefruktning stimuleras kvinnans äggstockar först med hormoner, varpå mogna ägg tas ut, befruktas med makens spermier i laboratoriet och till sist återförs till kvinnans livmoder. Där kommer de i bästa fall, precis som vid vilken graviditet som helst, att utvecklas vidare till ett färdigt barn.
Forskarna fann att det i alla dessa behandlingssteg finns en nära koppling mellan menstruationscykelns längd och behandlingsresultat.

Ju längre tid kvinnan hade mellan sina mensblödningar, desto större var chansen att få fram mogna ägg ur hennes äggstockar, att de befruktade äggen skulle ha hög kvalitet, kunna återföras till livmodern, ge upphov till graviditet och till sist ett färdigt barn.
- När menstruationscykeln var längre än 34 dagar var kvinnans chans att bli gravid vid ett behandlingsförsök nästan dubbelt så hög som när menscykel understeg 26 dagar. Vi såg detta samband även efter att ha tagit hänsyn till att äldre kvinnor normalt har kortare menscykel och lägre fruktsamhet än yngre, säger Jan Holte.

Varför har kvinnor med kort menstruationscykel lägre chans att bli gravida vid en provrörsbefruktning?
- Enkelt uttryckt så tar det längre tid för en äggstock med många ägg att ägglossa, och är äggstocken välförsedd med ägg är chansen större att det också finns ägg med god kvalitet. Man brukar säga att "äggstocksreserven" är bra, säger Jan Holte.

Kan den nya kunskapen utnyttjas i behandlingen av ofrivillig barnlöshet?
- Vår bedömning av äggstocksreserven med ultraljud och hormonprover påverkar mycket i handläggningen. Vi kan till exempel "skräddarsy" hormonstimuleringen inför provrörsbefruktningen och även meddela det enskilda paret en mer exakt bedömning av deras chanser, säger Jan Holte.
Han tror att de nya kunskaperna kan få betydelse även för vanlig familjeplanering. De flesta kvinnor vill ha barn, men tenderar att skjuta upp familjebildning och barnafödande till allt högre åldrar.
- Kort menscykel kan vara skäl att göra en uppföljande undersökning av äggstockarnas kvalitet. Om undersökningen bekräftar att kvinnans fruktsamhet börjat avta kan hon välja att satsa på att få barn tidigare än vad hon från början tänkt sig, säger Jan Holte.
Den nya studien har publicerats i den välrenommerade facktidskriften Fertility and sterility.
Fakta:

Alla djurhonor - vare sig de är däggdjur, fåglar, reptiler eller insekter - har äggstockar. Men det är bara människor och människoaporna som har regelbundna menscykler.
De ovala, cirka tre centimeter långa äggstockarna är belägna på vardera sidan av lilla bäckenet. Äggstockarna innehåller äggblåsor som är förstadier till mogna äggceller.
Av de cirka en miljon omogna ägg som en kvinna föds med kommer cirka 500 att mogna ut till befruktningsbara äggceller.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross