Landstinget klarar inte vårdgarantin

Landstinget i Uppsala lyckas inte leva upp till vårdgarantin. Nu riskerar landstinget att missa pengarna i den statliga kömiljarden, 25 miljoner kronor.

22 oktober 2010 11:34

För att få del av kömiljarden så måste i genomsnitt 80 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom tre månader under perioden september till december. De senaste siffrorna visar dock att landstinget bara klarar drygt 60 procent.
- Nu krävs det stora ansträngningar om vi ska nå målen. Vi måste ligga
betydligt över 80 procent under oktober till december. I annat fall
riskerar landstinget att gå miste om cirka 25 miljoner kronor i
statsbidrag, säger Niklas Rommel, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under perioden januari till mars klarade landstinget de krav som ställs för kömiljarden. Nu har dock reglerna skärpts. Det innebär att också patienter som frivilligt skjuter upp sin behandling räknas som köande.
 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström