Vid väderstationen på Örskär uppmättes både den högsta medelvindshastigheten och de kraftigaste byvindarna i länet under stormen Alfrida. Enligt SMHI var byvindarna på 38,5 meter per sekund också de starkaste som uppmättes i hela Sverige under stormen.

Örskärs och länets högsta medelvindshastighet – som beräknas på hur stark vinden är i genomsnitt under tiominutersintervaller – var 29 meter i sekunden.

Alfridas allra starkaste vindar drabbade emellertid Åland. På åländska Bogskär uppmättes vindbyar på 42,6 meter i sekunden, samt en medelvindshastighet på 32,5.

Enligt SMHI finns det under den närmaste tiden ingen risk för att lika starka vindar ska drabba Uppsala län.

– I början av nästa vecka kommer det att komma ett nytt lågtryck. Men då rör det sig om vindbyar med en hastighet på högst 15 meter i sekunden – alltså inte i närheten av vad Alfrida kom upp i, säger Marie Staerk, meteorolog vid SMHI.