Läkare IVO-anmäls – "upplevs som osäker"

Missad patientdokumentation och bristfällig kompetens som hotar patientsäkerheten. IVO yrkar på tre års prövotid för en läkare anställd vid Region Uppsala.

21 augusti 2019 11:05

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäler en läkare anställd vid Region Uppsala till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. IVO yrkar på tre års prövotid då läkaren påvisat en rad brister. I anmälan hänvisar IVO bland annat till att det i flera fall saknats patientdokumentation, att läkaren upplevs som osäker och att vissa patientillstånd inte hanterats på ett adekvat sätt. Två tidigare arbetsgivare valde att avsluta eller att inte förlänga anställningen då läkaren uppvisat brister.

IVO har även diskuterat tolv patientfall med läkaren där myndigheten anser att hens agerande varit bristfälligt. Läkaren ska även tidigare ha kritiserats av IVO efter en lex Maria-anmälan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell