Det visar forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet i en studie som publiceras i vetenskapstidskriften Scientific Reports.

– Även om våra resultat bör tolkas med försiktighet pekar de på att egenskaper som kön och ras hos hunden har betydelse för risken för astma och allergi hos barn som vuxit upp med hund i hemmet, säger forskaren Tove Fall, docent i epidemiologi vid Uppsala universitet.

Studien är en fortsättning på en tidigare, över hela världen uppmärksammad undersökning i vilken hennes forskargrupp visade att barn som växer upp med hund löper lägre risk att utveckla astma än barn i familjer utan hund. Av nära 24 000 barn som ingår i den nya studien – alla med hund i familjen redan under det första levnadsåret – hade 5,4 procent astma vid sex års ålder.

Artikelbild

| Tove fall med sin hund Vega.

När forskarna analyserade vilka barn som hade utvecklat astma vid sex års ålder fann de bland annat att:

Förekomsten av astma var lägre bland barn i familjer med tikar än i familjer med hanhundar.

Förekomsten av astma var lägre bland barn i familjer med flera hundar än i familjer med bara en hund.

Allergier var vanligare bland barn i familjer med "allergivänliga" hundraser som pudlar än i familjer med andra hundraser.

– Det fyndet kan bara delvis förklaras av att barn i familjer som valt att ha en så kallad hypoallergena hund redan från början haft en förhöjd ärftlig allergirisk på grund av allergi hos föräldrarna. Det saknas vetenskapliga bevis för att några hundraser skulle vara särskilt lämpliga för personer med allergier, säger Tove Fall.

Varför har hundens kön betydelse för barnens astmarisk?

– Den frågan kan inte vår studie besvara. Det är dock känt att hundens kön kan påverka hur mycket allergiframkallande ämnen som avges och det är också visat att okastrerade hanhundar avger mer av ett särskilt allergen än kastrerad hanhundar och tikar. Samtidigt är det viktigt att påpeka att astma inte är vanligare bland barn i familjer med hanhundar än bland barn i familjer utan hund, säger Tove Fall.

Forskarna hoppas kunna gå vidare med fördjupade studier kring de nyupptäckta sambanden, i vilka man också gör mer direkta mätningar av olika så kallade biomarkörer för astma och allergier hos barnen och eventuell påverkan av den så kallade mikrofloran hos barnen och hundarna.

Fotnot: Hela studien i Scientific Reports kan läsas här.