Laddad fråga om bärgarnas säkerhet

Transportarbetareförbundet har under flera års tid försökt förbättra säkerheten för arbetare ute på vägarna. Främst har diskussionerna förts med Arbetsmiljöverket om användandet av TMA-fordon.

11 februari 2019 08:00

Enligt Martin Miljeteig, arbetsmiljöombudsman på Transport, har fackförbundet begärt utökat krav på användning av TMA-fordon vid vägarbete, men förlorat i både kammarrätten och hovrätten. Strax innan jul begärde man nytt prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsrätten.

– Enligt vår bedömning är ett TMA-fordon på arbetsplatsen det överlägset bästa sättet att skydda både bärgare och bilister på vägarna, säger Martin Miljeteig.

Arbetsmiljöverket menar dock att TMA inte alltid är den bästa lösningen.

– TMA behöver inte vara rätt skyddsmetod i alla lägen. Det finns en rad andra sätt att skydda sin personal, som till exempel utrullningsbara farthinder, skyltning och ljus samt avstängda vägbanor, säger Pernilla Niia, regionchef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning.

Stämmer det att Arbetsmiljöverket planerar att upphäva kravet som idag finns inom vissa län på användande av TMA-skydd vid skyddsklassade vägar?

– Arbetsmiljöverket ser över de beslut där vi har ställt generella krav på TMA på vissa vägsträckor.

Varför väljer ni att göra så?

– Arbetsmiljöverket ska inte och kan inte förespråka någon specifik metod eller skydd. Den möjligheten finns inte i arbetsmiljölagen. Det är arbetsgivarens ansvar att skydda sin personal med lämpligt säkerhetsskydd och metod, säger Pernilla Niia.

Martin Miljeteig är oroad över inställningen hos Arbetsmiljöverket.

– Små som stora tillbud sker praktiskt taget varje dag och det är inte sällan det är nära att servicearbetare blir påkörda. Man får uppfattningen att Arbetsmiljöverket glömt bort sitt uppdrag.

Han anser att den bästa lösningen vore att införa ett rikstäckande krav på TMA-fordon vid skyddsklassade vägar, men om det anses uppenbart onödigt ska det finnas utrymme att kringgå kravet.

– Om incidenten exempelvis skett på en tom väg utanför Haparanda, ska det naturligtvis gå att kringgå kravet på TMA. Däremot anser vi att ett generellt krav på TMA skulle förbättra säkerheten på vägarna, säger Martin Miljeteig.

En del av kritiken mot TMA har varit att det kan förvärra en olyckssituation, då bärgarna oftast inte kan börja arbeta förrän ett TMA-fordon är på plats. Martin Miljeteig avvisar denna kritik.

– Vår uppfattning är att vi värderar ett liv högre än eventuell väntetid på ett TMA-fordon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Hallerby