Kyrkogården fick saneras

Personerna som uppehåller sig på parkeringen intill kyrkogården i Ulleråker skräpar ner och kommunen har fått sanera området. Men om det blir tal om avhysning är oklart, menar kommunen.

15 februari 1916 11:30

Flera har hört av sig till kommunen angående EU-migranterna som uppehåller sig på parkeringen intill kyrkogården i Ulleråker. Hushållsavfall och avföring har hittats innanför kyrkogårdens murar.

– Det stämmer att det förekommit. Förra veckan tog vi beslutet att genomföra en sanering av kyrkogården, säger Thord Engström, enhetschef vid Uppsala kyrkogårdar.

Hur reagerade du på detta?

– Det såg för hemskt ut. Det är klart det känns jobbigt för oss som arbetar med att hålla kyrkogårdarna fina, säger han

Det var alltså på torsdagen som kyrkogården sanerades. Uppsala kommun bekräftar att de fått in klagomål från boende i området rörande nedskräpningen på parkeringen. Men det är komplicerat, menar Ingrid Anderbjörk, avdelningschef vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun.

– Det går inte att lösa i ett slag och risken är att man bara flyttar problemet, säger hon.

Kan det bli fråga om avhysning?

– Q-park förvaltar parkeringsytorna och kontrollerar att fordon som ställs upp där följer det regelverk som gäller. Och vad gäller nedskräpningen så har vi fört en dialog med polisen och kyrkan. Man ska inte behöva snubbla på skräp på Uppsalas kyrkogårdar eller allmänna platser.

Hur kan ni gå vidare med detta?

– Just nu har vi inga andra medel än att föra en dialog med dem som uppehåller sig på parkeringen och därtill finns det slutligen möjlighet för avhysning och bortforsling av fordon. Det är inte en campingplats utan parkeringen ska primärt vara till för kyrkogårdens besökare. Vi kan ju exempelvis ställa oss frågan om parkeringen behöver vara så stor som den är, säger hon.

Vad har ni fått för reaktioner från allmänheten?

– De flesta förstår situationen. Man förstår att det är en komplex fråga som inte går att lösa här och nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!