Kritiserad avgift tas bort

Ambulansavgifterna i Region Uppsala kommer aldrig att införas. Alla undantag från avgiftsskyldighet gör att systemet blir dyrare att genomföra än den beräknade intäkten.

21 september 2017 07:00

Regionfullmäktige beslutade i november 2016 att införa en avgift på 150 kronor för ambulanssjukvård från och med januari 2017. I beslutet ingick undantag för transporter till akutmottagningar, hemtransporter, överflyttningar mellan regionens sjukvårdsinrättningar och avlidna.

Utifrån beslutet beräknades att sjukhusstyrelsen skulle få intäkter på 1,2 miljoner kronor under 2017.

Men avgifter för ambulanssjukvård visade sig vara svårare att hantera än vad tjänstemän och politiker trott.

– Ambulansen använder ett eget journalsystem, och för att hantera patientavgifter krävdes omfattande systemanpassningar. I nuläget kan vi inte motivera den tillkommande kostnaden för ett införande, säger Bo Strömquist, ekonomidirektör vid Akademiska sjukhuset i en kommentar.

Motiveringen till att införa avgifter var att ambulanssjukvården är så utvecklad att den innebär både bedömning och behandling av patienter. Förslaget kritiserades bland annat därför att patienter som kommer till sjukhus med ambulans skulle drabbas av dubbla avgifter, för ambulanstransport och till sjukhus.

– Det var inte rimligt och beslutet anpassades så att undantag från ambulansavgiften skulle kunna göras. Men ambulanssjukvård utan transport till sjukhus är inte så vanligt att det motiverar att systemen riggas om, säger Börje Wennberg.

Alla beslut om avgifter tas i samband med regionfullmäktiges sammanträde i november. I 2018 års budget kommer sjukhusstyrelsen att kompenseras för intäktsbortfallet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille