Kritiken: Finns för få toaletter i centrum

Rekreationsområdet kring Uppsala slott saknar offentliga toaletter. Nu kritiseras kommunen för att inte ta ansvar för situationen, samt att bristen på toaletter skapar sämre förutsättningar för turistnäringen.

9 september 2019 21:06

En av de som påverkas av problemet är Mia Ulin, som driver företaget Vasaborgen. Sedan 2004 har hon kämpat för att få fler utomhustoaletter på plats.

– Toaletter är en basgrej. Det har blivit en sanitär olägenhet runt Slottet, vilket är dålig reklam för Uppsala. Den vanligaste frågan jag får när jag står i kassan är om vi har någon toalett. Det blir en så negativ upplevelse i en annars så vacker stad.

Kommunen är inte fastighetsägare i området men förvaltar marken. I dag får turister uppsöka toaletterna vid Pelle Svanslöspark eller Botaniska trädgården.

– Platsen är inte en av de mest utpekade i kommunens strategi för offentliga toaletter och serviceanläggningar, säger kommunens kommunikatör Louise Holck Clausen.

Mia Ulin är uppgiven och kräver att staden måste ta ansvar.

– Folk rör sig här i rekreationsområdet kring Slottet även kvällstid när museer och caféer är stängda. Behöver man kissa så kissar man, även runt Slottet.

Behovet av toaletter känner områdeschefen på stadsbyggnadsförvaltningen, Roger Lindström, väl till.

– I kommande handlingsplan kommer vi att ha med förslag på nya offentliga toaletter i Odinslund. Det har framkommit att det finns behov av toaletter vid Slottet, området kring Domkyrkan och även Riddartorget. Då Odinslund ligger i nära anslutning till dessa platser tänker vi att det skulle vara en bra placering, uppger han.

lise.kalen@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lise Kalén

Ämnen du kan följa