Kritik mot Jällaskolan - nya lokaler inte färdiga

Trots att skolterminen varit igång i flera veckor har all undervisning inte börjat på Jällaskolan. Praktisk undervisning har skjutits upp på grund av ett nybygge.

10 september 2019 17:00

När Fyrisskolans VVS-utbildning blev av med sina lokaler flyttade programmet till Uppsala yrkesgymnasium Jälla i stället.

Men alla lokaler var inte färdiga att tas i bruk till höstens skolstart och vissa praktiska övningsmoment har ännu inte gått att genomföra.

– Varför stänga ner en skola innan den nybyggda är helt klar, frågar sig Ingrid Tillman, vars son går på VVS-programmet.

Enligt Magnus Holt, programrektor för bland annat VVS- och fastighetsprogrammet på Jälla, handlar det framförallt om problem med svetslokalerna där svetsbåsen blivit felkonstruerade.

– Det har varit en knackig uppstart. Vi blev flyttade till lokaler som inte var 100 procent färdigbyggda. Det är mest praktiska delar som krånglat, så vi har anpassat undervisningen och tidigarelagt teorin i kurserna i stället, säger han.

Tre yrkesprogram har flyttat in i den nybyggda delen av skolan. Förutom VVS rör det sig om Bygg- och anläggningsprogrammet och El- och energiprogrammet. Enligt skolan ska alla tre program nu ha fungerande praktiska moment, med undantag för kursmomentet svets.

– Det man är orolig för som förälder är att eleverna inte kommer hinna med att göra allt som de ska för betygen och inte få en fullföljd kurs, säger Ingrid Tillman.

En onödig oro, enligt Magnus Holt.

- De praktiska momenten måste vi lösa successivt. Alla ska få den utbildning de har rätt till, säger han.

När kan alla utbildningsmoment vara igång?

– Det törs jag inte säga, tidsangivelser kan brista. Entreprenören jobbar med att färdigställa det nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Dahlbäck

Ämnen du kan följa