Krisen: Har aldrig varit så lite vatten

I juli noterades de lägsta grundvattennivåerna genom tiderna. "Vi förväntar oss att de ska fortsätta sjunka", säger David Eveborn på SGU.

26 juli 2017 22:21

Grundvattnet nådde i juli nya bottennivåer på flera håll i Sverige. Värst drabbat är stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland, där nivåer långt under det normala för har registrerats.

– Vi kan konstatera att det är ett extremt läge i landet, med stora områden som är drabbade av väldigt låga nivåer, säger David Eveborn, grundvattengeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

På tio mätstationer har lägsta noteringarna för årstiden gjorts. På fem av dessa har uppmätts lägsta nivåer någonsin sedan mätningarna började på 1960-talet, bland annat i Tärnsjö i Heby kommun.

Orsaken är främst dålig påfyllning i grundvattenmagasinen under vinterhalvåret och utgångsläget under våren var redan sämre än normalt.

Det behöver däremot inte innebära vattenbrist.

– Man ska komma ihåg att tillgången på vatten beror på många faktorer. Det här är inga siffror som direkt siar om att enskilda brunnar kommer att torrläggas, men det är klart att risken är större när det är så här, säger David Eveborn.

Mätningarna har visat på låga nivåer under en längre tid och än är troligtvis inte botten nådd.

– Vi förväntar oss att de ska fortsätta sjunka. Lägsta nivåerna brukar nås mot slutet av sommaren, då avdunstning och upptagning av växter har varit som stört. Därefter vänder det igen framåt senhösten, för att nå högsta nivå i maj.

Hur de låga vattennivåerna påverkar vattenmagasinen för kommunalt vatten varierar beroende på hur de enskilda systemen är uppbyggda.

– Det är väldigt olika på kommuner hur avancerad vattenförsörjning man har och hur bra koll man har på vattentillgången. I exempelvis Uppsala tar man ytvatten och infiltrerar det i åsen på konstgjord väg för att hela tiden se till att man fyller på så mycket som behövs, säger David Eveborn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Phillips