Krisen för äldreboenden löst

Bristen på äldreboendeplatser i Uppsala är för tillfället löst. Nu riktas krisljuset mot trygghetsboenden där efterfrågan stiger.

1 september 2018 07:00

En av de stora frågorna att lösa inom äldreomsorgen under mandatperioden har varit bristen på äldreboenden. En undersökning från 2016 larmade om att Uppsala kommun måste bygga minst ett nytt äldreboende om året fram till 2020 för att klara efterfrågan. Om inget gjordes skulle det fattas 190 platser år 2020.

Sedan dess har dock situationen förändrats dramatiskt. I dag finns i stort sett ingen platsbrist.

– Vi ser framför oss en överetablering och räknar inte med någon brist de kommande tre åren. Mellan 300 och 350 nya platser kommer att tillskapas, säger Bo Engström som är planchef inom äldreomsorgen.

Det är de privata bolagen och Lagen om valfrihetssystem, Lov, som löst krisen. Lov innebär att privata företag har fri etableringsrätt och det har lockat vårdföretagen till Uppsala.

– Uppsala har dessutom haft en hög ersättningsnivå och det har ökat intresset, säger Bo Engström.

Trots att den rödgröna majoriteten sänkt ersättningen med tio procent så har vårdbolagen, under en del protester, stannat kvar och kommer att fullfölja sina utbyggnadsplaner.

Både Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden och Stefan Hanna (C), andre vice ordförande i äldrenämnden, är i stort sett nöjda med utvecklingen.

– Jag tycker visserligen att man borde ge de privata längre kontrakt så att de kan planera sin verksamhet långsiktigt. Men problemet framöver är bristen på trygghets- eller mellanvårdsboenden. Vi kallar det serviceboende. Det måste vi fokusera mer på nu, säger Stefan Hanna.

Tanken är att de nya boendena, förutom själva bostaden, ska erbjuda särskild service riktat till de äldre, som lättare sjukvård, matsal och hemhjälp till den som behöver.

Enligt Monica Östman finns cirka 1 300 trygghetsbonden i kommunen i dag. Men det räcker inte. Kön är lång för att komma in på ett boende.

– Vi ska försöka starta upp 300 stycken de kommande åren och tittar på det. En biståndsbedömning kommer att krävas för att bo där. Kommunen måste också få ett investeringsstöd från staten. En proposition är på gång i riksdagen som handlar om det, säger hon.

Stefan Hanna vill se en mer fri form av boende där enskilda som har pengar betalar sina kostnader själv, men där personer med biståndsbeslut från kommunen också får plats.

– I Uppsala tror vi att den privata marknaden kommer att bygga såna här boenden om kommunen bara anvisar mark. I kransorterna måste kanske kommunen bygga. Men man ska sälja av så snart boendet står på egna ben, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström

Ämnen du kan följa