Valåret började med en smärre ledningskris för Moderaterna i Uppsala. I flera artiklar som UNT publicerade uttryckte ett stort antal medlemmar stark kritik mot partiets ledning i både Uppsala kommun och länsförbundet.

Medlemmarna vittnade bland annat om en ohälso­sam toppstyrning där de som är lojala mot ledningen­ premieras när exempelvis partiets listor inför valen sammansätts, medan kritiker tystas och puttas undan.

I december skickade 32 moderater från länet ett brev till partisekreterarna Gunnar­ Strömmer och Anders Edholm­ där man skrev att toppstyrningen inom partiet präglas av mobbing och härskartekniker. Situationen inför valåret beskrevs som ohållbar och partiföreträdarna menade att de senaste åren kantats av ”intriger, trakasserier och kotterier”.

– Den kritik som riktats har tagits på stort allvar, säger biträdande partisekreterare Anders Edholm i dag, nära tre månader efter att man mottagit brevet.

Han har haft möten med brevskrivarna och Moderaternas centrala partikansli har genomfört ett 20-tal intervjuer med medlemmar och förtroendevalda i länsförbundet. Vid ett av länsförbundsstyrelsens möten där Edholm medverkade beslutades att forma en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur förbundets arbete kring förankring, värdegrund och konflikthantering ska förbättras.

Jessika Roswall är riksdagsledamot och förbundsstyrelsens ordförande. Hon anser att styrelsen tagit till sig av kritiken.

– Det har varit en stökig tid. Men vi har lyssnat på kritiken, tagit till oss av den och vidtagit åtgärder, bland annat att tillsätta arbetsgruppen, säger Jessika Roswall.

Mycket av kritiken har ju kretsat kring ordet toppstyrning. Hur har du som länsförbundsordförande påverkats av den?

– Jag har tagit till mig av synpunkterna. Det är det jag kan säga.

Arbetsgruppen leds av Markus Lagerquist, bland annat kommunfullmäktigeledamot i Uppsala.

– Vår uppgift är inte att lösa konflikter utan att hitta­ de stora strukturerna, vad kan bli bättre kopplat till den kritik som funnits, säger han.

Arbetsgruppen består av representanter från hela förbundet och under arbetets gång har flera öppna möten­ hållits där medlemmarna fått ge sin syn på situationen inom partiet.

– Vi ska inte slå bort och glömma det här utan arbeta med frågorna, för det måste man gå på djupet. Det har vi gjort och tagit fram en rapport med ett antal policy­frågor som vi måste jobba med för att ta oss framåt, säger Markus Lagerquist.

Han kan inte kommentera innehållet i rapporten då den formellt lämnats över till förbundsstyrelsen. Inte heller förbundsstyrelsens ordförande Jessika Roswall kan uttala sig då styrelsen ännu inte behandlat rapporten.

Men enligt vad UNT erfar innehåller rapporten fler­talet konkreta förändringsförslag som en följd av turbulensen inom partiet. Det ska bland annat handla om förändringar kring hur valberedningar sätts samman och förbättrade riktlinjer till valberedningarna.

På Moderaternas länsförbundsstämma i april ska rapporten behandlas och förslagen beslutas om. På stämman ska också en ny förbundsstyrelse väljas.

– Vi har haft ett första möte med en övergripande diskussion, men än så länge har inga namn diskuterats, säger Göran Nilsson, ordförande i valberedningen inför stämman.

Flera av de nuvarande styrelseledamöterna har ännu inte tagit ställning till om de ställer upp för omval.

I ett svar till de 32 brevskrivarna, som UNT tagit del av, skriver partisekreterare Anders Edholm att han har ”fullt förtroende för förbundsstyrelsen” och att han är ”övertygad om att de åtgärder som nu sjösatts är en bra början för att nå ett bättre klimat i förbundet”.