Kräver regeringsåtgärder för att öka Uppsalatjejers trygghet

Vilka åtgärder ska justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vidta för att unga tjejer i Uppsala ska känna sig trygga i city? Det kräver riksdagsledamoten Marta Obminska (M) svar på.

3 februari 2019 17:00

UNT har i en artikelserie berättat att unga tjejer i Uppsala känner stor otrygghet i city på grund av framfusiga killgäng som ofredar dem. En del undviker därför att gå ensamma i stan även på dagtid. En undersökning från Region Uppsala bekräftar att otryggheten ökat kraftigt bland gymnasietjejer i Uppsala.

Situationen har fått Marta Obminska (M), riksdagsledamot för Uppsala län, att reagera.

– Jag har följt era reportage samt läst på om undersökningen från Region Uppsala. Det är helt oacceptabelt att tjejer och kvinnor inte kan känna sig trygga. De ska självklart inte behöva ändra sitt beteende, det är killarna som ska ändra sig, säger hon.

Marta Obminska har nu ställt en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), där hon kräver svar på vilka åtgärder han tänker vidta för att säkerställa tryggheten för flickor och unga kvinnor i Uppsala. I handlingen skriver hon även bland annat att "en av statens mest fundamentala uppgifter är att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet" och att den brist på trygghet som syns i Uppsala "måste åtgärdas omgående, särskilt om inte tilliten i samhället ska urholkas".

– Jag har ställt frågor till Morgan Johansson tidigare, bland annat om heroinberoendet och kriminaliteten kring Resecentrum. Standardsvaret från honom brukar vara att regeringen vidtagit åtgärder. Men det svaret räcker inte, eftersom tryggheten gått ner under de fyra år han suttit i regeringen.

Vilka åtgärder anser du själv behövs?

– En av flera åtgärder är tydligare obligatorisk information till nyanlända om rättigheter och skyldigheter i Sverige, där man särskilt betonar mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och inte minst jämställdhet. Jag har varit med och skrivit flera motioner om detta de senaste åren.

Senast på onsdag klockan 12 ska Morgan Johansson svara på Marta Obminskas skriftliga fråga, svaret publiceras på riksdagens hemsida.

UNT har sökt Morgan Johansson, som avböjer intervju.

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor i Uppsala, har till UNT sagt att "unga tjejernas vittnesmål är en stark varningssignal om att samhället måste vidta fler åtgärder". Kommunen har bland annat ansökt om att sätta upp övervakningskameror i city.

Läs mer: Killgäng i city gör tjejer otrygga

Läs mer: Stadsbilden i Uppsala har förändrats

Läs mer: Övervakningskameror ska göra city tryggare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow