Kräver att papperen läggs på bordet

— Det här låter väldigt märkligt. Jag kommer att undersöka saken. Det säger Caroline Waldheim, revisor i SSU.
Ali Yaghmai, ordförande vid SSU Gränslöst i Uppsala, kräver att alla papper läggs på bordet.

21 december 2004 00:00
UNT har talat med flera personer som arbetat länge inom SSU. Ingen av dem har någonsin hört talas om att pengar från SSU-fonden förts mellan konton på det här sättet.
— Det låter knappast normalt, säger Peter Gustavsson, tidigare ordförande i SSU Uppland.
Pengarna har alltså slussats via ett konto i föreningen SSU Gränslöst där Ali Yaghmai är ordförande.
— Jag är inte firmatecknare för kontot och har inte känt till att pengarna fanns där i fem dagar innan de fördes vidare. Jag kräver att få veta vad det här rör sig om, säger Ali Yaghmai. UNT har begärt att få ta del av de ansökningar som medförde att SSU betalade ut 76 000 kronor ur sin fond. SSU har dock sagt nej.

Får inte ut handlingarna
Enligt SSU:s stadgar är alla handlingar offentliga för samtliga medlemmar. Men inte i det här fallet. Även Ali Yaghmai har nyligen bett att få veta vad som står i ansökningarna.
— Svaret blev att dessa papper har redovisats vid SSU-kongressen och att jag därför inte får ut dem.
SSU:s revisor Caroline Waldheim minns de aktuella ansökningarna till SSU-fonden.
— Där stod att pengarna skulle gå till integrationsprojekt. Fonden har statuter som noga reglerar hur pengarna ska användas. I det här fallet låter det inte som allt har skötts på rätt sätt.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters