I fjol infördes nya så kallade arbetstidsmodeller för bland annat sjuksköterskor och undersköterskor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och lasarettet i Enköping. Modellerna reglerar till exempel hur ofta personalen ska arbeta kväll och natt samt hur stor ersättning som utgår.

UNT har tidigare rapporterat att många anställda tycker att deras villkor förbättrats med de nya arbetstidsmodellerna men inom bland annat intensivvården har flera upplevt försämringar.

Emilie Orring (M) är ordförande vid Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling inom Region Uppsala. Hon anser att de nuvarande arbetstidsmodellerna leder till personalflykt vilket i sin tur medför stängda vårdplatser och minskade intäkter.

Artikelbild

| Regionrådet Emilie Orring (M) tror att arbetstidsmodellerna bidrar till sjuksköterskebristen.

– Vi har tappat bland annat många som jobbat natt. För att kunna behålla och rekrytera nya medarbetare behöver vi lyssna på de synpunkter som finns och se till att vi kan erbjuda bra arbetsvillkor, säger Emilie Orring.

Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling vill att Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping anpassar arbetstidsmodellerna till verksamhetens behov. Utskottet föreslår därför att regionstyrelsen ska uppmana sjukhusstyrelsen att driva igenom förändringarna.

Akademiska sjukhuset har via en enkät undersökt vad personalen tycker om arbetstidsmodellerna. Endast en tredjedel av de 3 600 tillfrågade har svarat vilket gör resultatet osäkert. Vidare har personer som slutat, och som kan antas vara kritiska till den nuvarande ordningen, inte tillfrågats.

Men bland svaren framkommer önskemål om mer tid för vila mellan kvälls- och dagpass. Flera efterlyser även såväl arbetstidsförkortning som högre ersättning.

– Både chefer och personal uppger att det saknas tid för återhämtning, kommenterar Emilie Orring.

Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att öka bemanningen och ersättningarna?

– I så fall måste vi först få ett underlag för att se vilka kostnader det skulle bli frågan om, säger Emilie Orring.

Regionrådet Vivianne Macdisi (S) är inte främmande för en justering av arbetstidsmodellerna.

– Men det bör göras utifrån de behov av förändringar som fackförbunden och verksamheterna själva vill se. Det är de gemensamt som tagit fram arbetstidsmodellerna. Det är viktigt att inte vi som politiker går in och styr i den här frågan, framhåller Vivianne Macdisi.