Cyklotronen framställer spårämnen som används vid röntgenundersökningar med PET-kamera. Den gamla cyklotronen är från 1991 och behovet av en ny bedöms vara stort.

– Det här är en viktig investering. Den nuvarande cyklotronen är jättegammal och fungerar bara genom att vår duktiga personal kan mecka med den, säger Adel Shalabi, verksamhetschef för bild- och funktionsmedicinskt centrum vid Akademiska sjukhuset.

Fastighets- och servicenämnden fattade beslutet om investeringen på onsdagen. Det innebär att ett nytt hus ska byggas intill det nuvarande PET-centrum, som finns vid ingång 85 på sjukhusområdet. Kostnaden beräknas till 87,7 miljoner kronor, vilket är drygt 25 miljoner dyrare, eller 41 procent mer än vad man tidigare räknat med. Till det kommer kostnaden för själva cyklotronen på 27 miljoner kronor och som sedan tidigare finns med i Akademiska sjukhusets investeringsplaner. Beslutet i nämnden ska senare godkännas av regionfullmäktige.

Investeringen innebär en ökad årskostnad med 7,9 miljoner kronor. Hälften av detta antas kunna finansieras med ökade anslag till sjukhuset, resten tas ur driftsbudgeten. Detta kommer samtidigt som Akademiska sjukhuset genomgår ett sparprogram för att komma till rätta med det ekonomiska underskottet, vilket innebär att ytterligare besparingar läggs till.

– Jag gjorde bedömningen att detta är nödvändigt för Uppsala. Som allt annat kostar det, men i detta fall är det en investering på lång sikt i sjukhusets avancerade diagnostik, där Akademiska sjukhusets ansvarar för patienter inte bara från Region Uppsala utan också för riks- och regionsjukvård, säger Adel Shalabi.