Kommunen: "Vi ska följa upp det här"

Utbildningar i drogförebyggande arbete och ett fördjupat samarbete mellan Gottsundamammorna och myndigheterna. Det blir kommunens svar på polisens orosanmälan.

6 november 2018 16:38

Kommunens säkerhetschef, avdelningschef för social hållbarhet och chefer inom socialförvaltningen var några av de som kallades in till mötet med föreningen Gottsundamammorna efter polisens orosanmälan.

Upprinnelsen till orosanmälan var den husrannsakan i föreningens lokaler som ägde rum den 17 oktober. Rester av droger hittades då i lokalen och enligt anmälan upplevde polisen att deltagare i föreningen hade försökt förhindra polisens arbete.

– Vi deltog i mötet eftersom vi fått in en orosanmälan från polisen. Vi ville få Gottsundamammornas bild av vad som hade hänt, säger Ola Jeremiasen, avdelningschef inom socialförvaltningen.

En konkret åtgärd som diskuterades på mötet var utbildningar i drogförebyggande arbete.

– De efterlyste detta och vi kommer att titta på hur vi kan stötta föreningen på den här punkten.

– Jag vill verkligen betona att vi från socialförvaltningens sida finns kvar och följer upp. Vi har betonat vikten av fortsatt god samverkan med socialtjänst och polis, och vi kommer att finnas med på avstämningsmötena som följer upp bidragsanslaget. Vi kommer att vara på plats i området med uppsökande arbete genom ungdomsjouren.

Kan man säga att ni fått upp ögonen för utmaningarna sådana här föreningar tampas med?

– Nej, det tycker jag inte. Som socialförvaltning har vi haft kännedom om föreningen och området sedan tidigare. Sedan tycker vi att det är bra att föreningen själva signalerar att de är i behov av utbildning och stöd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oscar Magnusson