Kommunen snålade på medalj till anställda

Som tack för lång tjänstgöring fick trotjänarna en medalj av Uppsala kommun. Men medaljen var så billig att pristagarna nu erbjuds bland annat en cykel.

2 mars 2017 07:05

Den som arbetat 25 år åt kommunen får en gåva som uppskattning. Tidigare gick det att få en medalj i guld men 2015 ändrades reglerna. Då byttes guldmedaljen ut mot en billigare medalj i silver, överdragen med ett tunt guldlager.

Varför kommunen satsade på en billigare medalj framgår inte av beslutspapperena från fullmäktige. Men en politiker som var med och fattade beslutet säger att det gjordes av besparingsskäl och personen uppger att det är något som hen "i efterhand skäms litet för".

Den guldmedalj som delades ut innan regeländringen 2015 var värd drygt 4 000 kronor medan ersättaren i form av den förgyllda silvermedaljen har ett värde av endast 900 kronor.

Men detta visste inte de 30 kommunanställda som tilldelades silvermedaljen 2015 som tack för sin långa tjänstgöring.

Carl Lindberg, ordförande vid Uppsala kommuns medaljdelegation, säger att han uppmärksammades på den stora värdeskillnaden mellan medaljerna först efter att de delats ut i slutet av 2015.

– Vi utgick från att silvermedaljen skulle bli billigare men vi hade ingen aning om att den skulle kosta så lite. När vi upptäckte det ville vi kompensera dem som fått silvermedaljerna, uppger Carl Lindberg.

Följden är att de 30 silvermedaljmottagarna i dagarna fått ett brev från kommunen där de erbjuds ett gåvokort värt 4 000 kronor. Genom gåvokortet kan de välja mellan en cykel, konst eller en klocka.

En av de som drabbats av medaljtrasslet är socialsekreteraren Elisabeth Blomgren som hade jobbat 25 år i kommunen redan 2014. Att hon uppnått tidsgränsen 25 år uppdagades dock så sent på året att hon istället fick en medalj vid utdelningen 2015. Enligt henne hade hon utlovats en riktig guldmedalj, enligt de tidigare reglerna.

Men i och med att hon vid medaljutdelningen kom att ingå i gruppen som omfattades av 2015 års regler om en guldklädd silvermedalj tilldelades Elisabeth Blomgren istället en sådan.

– Jag trodde att jag hade fått en guldmedalj och fick helt nyligen reda på att det inte var så, berättar hon. Jag vill att silvermedaljen byts ut mot en i guld.

Hur tycker du att kommunen hanterat detta?

– Det verkar inte bra skött.

Enligt Carl Lindberg har det inträffade lett till att medaljens metallvärde framgent kommer att höjas. Han säger att orsaken till fadäsen kan vara besparingsskäl. Dock har det även spelat roll att värdet på trotjänarmedaljen har följt kostnaden för ett armbandsur i guld. När riktvärdet för ett guldarmbandsur ökat har det ansetts orimligt att höja värdet på guldmedaljen lika mycket.

<p>Även politiker kan prisas</p>

Den som varit anställd minst 25 år inom Uppsala kommun kan få kommunens så kallade förtjänsttecken.

Personen kan välja mellan en medalj i förgyllt silver, ett guldarmbandsur eller något av följande: konst, konsthantverk, smycken eller cykel motsvarande värdet av ett armbandsur.

Förtjänsttecknet kan även gå bland annat till den som varit ledamot i fullmäktige i 20 år eller som varit ordförande i en kommunal nämnd i 20 år.

Källa: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!