Kommunen sade nej till matpengar

En 41-årig Uppsalabo nekades socialbidrag och fick inte ens matpengar. Kommunen måste alltid hjälpa en person i nöd, fastställer domstolen och river upp beslutet.

23 juli 2019 17:58

Enligt arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun hade 41-åringen inte varit aktivt arbetssökande och han fick därför avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd.

Kommunen menade att han hade eget ansvar att se till att han inte hamnade i nöd.

Förvaltningsrätten skriver att rätten till försörjningsstöd visserligen kräver att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande.

Men kommunen har det yttersta ansvaret för att ge den hjälp som behövs. Om en sökande är i nöd spelar det ingen roll om personen själv försatt sig i situationen.

Eftersom 41-åringen befann sig i en akut nödsituation hade han rätt till matpengar, vilket han nu beviljas för tolv dagar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters