Kommunen kräver 660 000 kronor för sex träd i city

En byggherre krävs på 110 000 kronor per träd som tas bort när en ny biograf uppförs i Uppsala. Så mycket har kommunen inte tidigare begärt. ”Vi flyttar fram positionerna för att värna träden”, säger Erik Pelling (S).

8 maj 2018 07:00

Uppsala kommun har utsett 2018 till Stadsträdåret och bestämt att träden ska uppvärderas. Det innebär bland annat att det inte ska gå att kapa träd hur som helst när det byggs nytt.

Ett exempel på kommunens nya hållning gäller byggandet av en ny biograf vid Dragarbrunns torg. En fastighet på platsen ska rivas innan bion uppförs och för att skapa utrymme under byggtiden måste sex körsbärsträd längs gatan sågas ner.

De ska sedan ersättas av sex liknande träd.

Tidigare har kommunen endast begärt att byggherren betalar för ett nytt, likvärdigt träd. Men i fallet med biografen tillämpas för första gången en ny policy.

Den innebär att byggherren först får betala värdet på det träd som kapas ner och sedan kostnaden för ett nytt träd.

Kommunen har fastställt att prislappen för ett befintligt körsbärsträd ska vara 70 000 kronor och till det ska läggas 40 000 för ersättningsträdet. Det blir alltså totalt 110 000 kronor per körsbärsträd vid biografen.

Den som avverkar träd på kommunal mark för att bygga nytt måste med andra ord betala mer än tidigare.

– Tidigare har träd tagits ner alltför lättvindigt. Nu etablerar vi en ny princip som ska användas överallt där det finns skyddsvärda träd på kommunal mark, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Enligt honom är det viktigt att ange exakt i kronor hur stor prislappen ska vara för varje skyddsvärt träd.

– Det som inte har ett pris hanteras ofta som en fri nyttighet som man kan göra vad som helst med.

Ett annat ärende där kommunens skärpta syn på trädens värde ska tillämpas gäller en stor ek i Ulleråker. Eken står på en plats där kommunen ska anlägga ett torg, Vinghästtorget, som kommer att utgöra Ulleråkers framtida centrum.

Vinghästtorget ska få ungefär lika stor yta som Stora torget i Uppsala. Eken anses så viktig för det nya torget att planen ritats om för ge plats åt trädkronan och fasaden på en fastighet har dragits in med två meter.

Kommunen värderar Ulleråkerseken till 740 000 kronor.

– Vi kommer att sätta ett vite på eken och skadas den måste byggherren betala, uppger Erik Pelling.

Ytterligare en plats där ett liknande resonemang förs är allén vid Studenternas IP. Där står gamla lönnar och lindar som kommunen vill värna under den pågående ombyggnationen av idrottsarenan.

Kommunen har tagit fram prislappar som för vissa av alléträden uppgår till cirka en miljon kronor styck – en åtgärd som enligt Erik Pelling vidtagits ”för att påvisa värdet för exploatören”.

Kommunledningens nya princip, att kräva byggherrar på mer pengar än tidigare för träd som tas bort, väcker kritik. Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M) ifrågasätter varför kommunen vill ha betalt både för det träd som tas bort och dessutom för ersättningsträdet.

Han menar att det räcker att byggherren betalar för det nya träd som planteras på platsen.

– Det är bra att kommunen får ersättning för sina kostnader men vi ska inte göra vinst. Jag tror inte att den ersättningsmodell som kommunen tänker använda är laglig och jag kommer att undersöka saken.

Vad säger då byggherren, Uppsala Akademiförvaltning, som ska betala 660 000 kronor för de sex körsbärsträden vid den nya biografen på Dragarbrunnsgatan?

– I och med att vi bygger en biograf, en kulturell nyttighet som alla i kommunen kommer att kunna använda, anser vi att kostnaden är oskälig. Det hade varit annorlunda om vi byggt till exempel ett kontor som färre använder, säger Kent Berg vid Uppsala Akademiförvaltning.

– I princip tvingas vi betala 660 000 kronor för att sex träd inte kommer att finnas på platsen under byggtiden på två år.

Träden ska skyddas

I fjol utlovade den rödgröna politiska majoriteten i Uppsala att ett nytt träd ska planteras för varje träd som tas bort.

Kommunen har inventerat de cirka 26 000 planterade träd som finns på kommunägd mark i Uppsala.

Syftet är bland annat att ta reda på vilka träd som är värda att skydda.

Tanken är även att trädens ekonomiska värden i framtiden ska kunna fastställas. Det kan handla om värdet av mängden dagvatten eller luft som ett träd kan rena eller den kyla och skugga som träden kan ge .

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters