Kommunen: 93-åring kan bo med dement hustru

En 93-årig Uppsalabo vill inte flytta ihop med sin hustru på ett äldreboende eftersom hon är alltför demenssjuk. Men enligt kommunen är det en bra lösning.

10 april 2017 11:07

Den 93-årige mannens hustru lider av Alzheimers sjukdom och hon flyttade för ett par år sedan till ett demensboende. Mannen bor kvar i den egna lägenheten, men till följd av cancer och ålderssvaghet har han enligt egen uppgift svårt att klara sig själv.

Makarna har varit gifta i nära 69 år och mannen vill gärna bo på samma äldreboende som hustrun. Hustrun har beviljats ett så kallat parboende vilket innebär att maken kan få dela rum med henne på äldreboendet.

93-åringen har invänt att hustrun är så svårt demenssjuk att han omöjligt kan bo i samma rum som henne utan vill ha ett eget rum på hennes äldreboende. Men kommunen svarar att parboende enbart innebär delat rum.

En alternativ lösning vore att mannen fick utökad hemtjänst i bostaden men han har tackat nej eftersom han känner sig för svag för att bo ensam.

Förvaltningsrätten konstaterar att fysisk svaghet kan motivera att någon beviljas vårdplats på ett äldreboende. Men den 93-årige mannen har inte ett så omfattande tillsynsbehov att han har rätt till den typ av vårdplats han begär anser rätten som avslår hans ansökan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters