Kommunbolag döms att betala 150 000 kronor

Uppsala kommun Skolfastigheter AB döms att betala 150 000 kronor för en otillåten upphandling.

24 augusti 2019 09:20

Som tidningen tidigare rapporterat krävde Konkurrensverketi maj att Skolfastigheter AB skulle påföras en upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten går nu på Konkurrensverkets linje och beslutar att straffavgiften ska dömas ut.

Bakgrunden är att det kommunala bolaget hade ett avtal med ett it-företag. När avtalet löpte ut beslöt Skolfastigheter att förlänga kontraktet med samma it-företag, en affär värd cirka 2 miljoner kronor.

Skolfastigheter utannonserade dock inte uppdraget och andra aktörer kunde därmed inte lämna något anbud.

Enligt huvudregeln i lagen om offentlig upphandling måste upphandlingar annonseras ut. Detta för att pressa priserna och undvika att någon enskild leverantör blir felaktigt gynnad.

Konkurrensverket ansåg att det rörde sig om en så kallad otillåten direktupphandling, något myndigheten betecknar som "en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet".

I domstolen medgav Skolfastigheter Konkurrensverkets avgiftskrav.

Skolfastigheters vd Annelie Johansson säger att tanken från början var att bolaget skulle delta i en större it-upphandling inom Uppsala kommun.

Och när den upphandlingen drog ut på tiden blev det bråttom för Skolfastigheter att få till en it-lösning. Därför förlängdes avtalet med den dåvarande entreprenören.

– Vi bedömde att förlängningen av avtalet skulle rymmas inom regelverket, uppger Annelie Johansson. Vi har nu sett över rutinerna så att vi inte ska hamna i samma situation igen.

Konkurrensverket anser att den utdömda avgiften på 150 000 kronor är "en avskräckande och proportionerlig sanktion".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters