Tre polisanmälningar har kommit in som rör tidigare händelser med koppling till Filadelfiaförsamlingen i Knutby.

Anmälningarna avser händelser som hänt både för länge sedan och lite närmare nutid, enligt förundersökningsledare Tomas Eriksson.

– Anmälningarna kom in till polisen i slutet av september i år. Två av anmälningarna handlar om misshandel. Det är två personer som oberoende av varandra gjort misshandelsanmälningarna, säger Tomas Eriksson.

Den tredje anmälan har rubriceringen sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

– Denna sista anmälan handlade från början även om ett påstående om utpressning, men den delen är nedlagd eftersom det inte handlar om utpressning i juridisk bemärkelse, säger Tomas Eriksson.

Kommer ni att delge någon person misstanke om brott?

– Förundersökning pågår och den blir nog inte klar förrän efter årsskiftet. Utredningen kan gå åt båda håll, det är för tidigt att säga om någon kommer delges misstanke om brott eller om utredningarna läggs ner, säger Tomas Eriksson.