Klippte inte hundklor – får böta

Det kan bli dyrt att inte klippa klorna på sin hund. En kvinna i Norduppland döms nu att betala 2 000 kronor för försummelsen.

9 juni 2017 11:31

Kvinnan hade under en period fått flera påpekanden av länsstyrelsen om att hennes hund hade oacceptabelt långa klor. Hunden var dock svår att hantera och enligt veterinär skulle det krävas nedsövning för att ordna saken.

I och med att kvinnan inte följde uppmaningarna utfärdade länsstyrelsen ett vite, en straffavgift, på 1 000 kronor per månad. Hon kunde tvingas betala vitet om inte klorna klipptes regelbundet.

En uppföljande kontroll visade att kvinnan inte hade vidtagit några åtgärder.

Länsstyrelsen vände sig då till förvaltningsrätten i Uppsala som beslutar att kvinnan ska betala ett vite på 2 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters