Det blev Svartbäcken-Norra landsbygds förskoleområde som vann Uppsalas första jämställdhetspris. Priset, 25 000 kronor för att vidareutveckla jämställdhetsarbetet, delades ut på torsdagen vid en ceremoni i Stadsbiblioteket.

– Verksamheten har hittat en inspirerande modell för hur vi kan stärka och utveckla varandra i vårt arbete för att alla invånare ska bemötas jämställt och jämlikt, sa kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau, (V), ordförande i kommunens jämställdhetsråd.

Priset ska uppmärksamma och lyfta fram verksamheter/medarbetare som "bidragit till varaktig jämställdhet genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete". Szatmari Waldau påminde om att det var tolv år sedan kommunen fördelade jämställdhetspengar:

Artikelbild

| "Inspirerande modell". - Verksamheten har hittat en inspirerande modell för hur vi kan stärka och utveckla varandra i vårt arbete", sa kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (t h).

– Vi hade jämställdhetsstipendier från Stiftelsen Kvinnor kan fram till 2006, då pengarna tog slut. Idén om ett eget jämställdhetspris har varit möjlig att förverkliga först under den här mandatperioden.

De övriga nominerade verksamheterna var avdelningen idrott och fritid, stadsbyggnadsförvaltningen, och avdelningen för offentlig konst (strategi och omvärld)