Kan snart ha svar om utomjordiskt liv

Det behöver inte dröja mer än några årtionden innan vi vet svaret på gåtan om det finns liv på någon planet utanför vårt eget solsystem.

8 februari 2018 18:30

Den prognosen gör den världsberömda amerikanska astrofysikern Natalie Batalha, som på torsdagen höll årets Celsiusföreläsning på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

– Tio år är förmodligen för optimistiskt, men det skulle inte förvåna mig om vi inom 30 år har hittat belägg för att det finns liv på någon jordliknande planet i något närbeläget solsystem, säger hon i en intervju med UNT före föreläsningen.

Natalie Batalha är forskningsledare för den amerikanska rymdstyrelsen NASA:s rymdteleskop Kepler, som sedan starten 2009 systematiskt spanat efter planeter kring stjärnor i en del av vår egen galax Vintergatan. Sedan det första säkra beviset för en planet utanför vårt eget solsystem kom 1995 har ytterligare flera tusen sådana så kallade exoplaneter upptäckts, de flesta med Keplerteleskopets hjälp.

– I dag vet vi att exoplaneter är mycket vanliga. Kring så gott som alla solliknande stjärnor i vår galax kretsar åtminstone en planet, säger Natalie Batalha.

Ett par grundvillkor för att liv på en planet ska vara möjligt, åtminstone i någon av de former som vi känner till, är att den har en fast jordskorpa och befinner sig på ett så lagom avstånd till sin sol för att där kan finnas flytande vatten. Omkring 50 av de hittills upptäckta exoplaneterna verkar vara så jordlika att de uppfyller båda dessa krav.

Hittills har nästan alla exoplaneter upptäckts med indirekta metoder, framför allt genom att registrera de pyttesmå förändringar i ljusstyrkan som uppstår när en del av stjärnan skyms av en cirkulerande planet som passerar förbi.

Med sådana metoder är det möjligt att beräkna bland annat planetens storlek, massa och avstånd till sin moderstjärna – alla egenskaper som ger viktig information om det finns förutsättningar för liv på den.

Men hur kan man gå vidare från den informationen till att studera om där finns någon form av liv?

De exoplaneter som upptäckts med Keplertekleskopet ligger i en del av Vintergatan flera hundra ljusår bort och även till den nyligen upptäckta jordstora planet som kretsar kring vår, näst efter solen, närmsta stjärna Proxima Centauri är avståndet drygt fyra ljusår orimligt lång. Med dagens teknik finns inga möjligheter att sända dit någon farkost för att undersöka den.

Med ett nytt superavacerat instrument – James Webb-teleskopet – som skickas upp nästa år blir det möjligt att detektera och analysera ljus från moderstjärnan som passerat genom en exoplanets tunna atmosfär. Dessutom pågår teknikutveckling för att med än mer vancerade instrument direkt kunna observera exoplaneter och ljuset som reflekteras från dem.

Sådan mätningar kan enligt Natalie Batalha inte "bara" ge detaljerad information om atmosfärens kemiska sammansättning utan i slutänden till och med om den påverkas av att exoplaneten hyser någon form av liv.

– Det finns många goda skäl att anta att det finns liv på planeter utanför vårt solsystem, men jag vill ändå påpeka att det bara rör sig om gissningar ända tills dess att vi har påtagliga bevis för det. Själv skulle jag se upptäckten av liv på någon exoplanet som hoppingivande även för oss här på jorden, säger hon.

Natalie Batalha är ett av namnen på tidskriften Time Magazines lista över världens 100 mest inflytelserika personer 2017.

– Jag har blandade känslor för detta, men mest känner jag mig generad. Det känns konstigt att bli utpekad som speciellt viktig när det är massor av duktiga människor som är inblandade i den här forskningen, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross