Kåboföräldrar missar Bergaskolan

Det är strid på kniven att få plats på Bergaskolan, en av Uppsalas populäraste skolor. En ny skola i Polacksbacken gör det nu svårare för familjer i Kåbo att få plats på Bergaskolan, vilket är mångas förstahandsval..

27 januari 2017 07:00

Läs mer: Relativ närhet gav lång skolväg

Läs mer: Rena lotteriet avgör urvalet

Läs mer: Skolplaceringar grundas på farlig väg

Läs mer: Är det kartan eller verkligheten som gäller?

Läs mer: "Skolvalet rättvist och legitimt"

Barackerna, som tidigare använts som förskola av Polacksbackens förskola, står på fältet bakom Läkemedelsverket med den skogsbeklädda åsen med Sten Sture-monumentet som närmaste granne. Just nu används delar av byggnaderna som förskola och delar används av Sverkerskolan, som utlokaliserats i samband med renoveringen. Till hösten ska Sverkerskolan flytta tillbaka till sina ordinarie lokaler. Och då startar en ny skola här. Ännu finns ingen personal anställd och det är inte klart vem som kommer att vara rektor.

Skolan startar främst för att möta behovet från dem som flyttar in i det nya bostadsområdet Rosendal. Men enligt Anders Pettersson, skolområdeschef vid skolområde 3, där den nya skolan ingår, har även föräldrar i Industristaden visat intresse. Störst effekt har den dock för eleverna i Kåbo.

Cecilia Irefalk, som bor i Kåbo och vars dotter ska börja förskoleklass till hösten, var på kommunens informationsmöte om den nya skolan, och hon är kritisk.

– Det känns som en ambulansåtgärd av kommunen. Man har inte rekryterat några pedagoger och jag tror det är svårt att få till någon bra verksamhet med så kort varsel. Men placeringen är jättebra med närheten till naturen. Med bättre planering hade det kunnat bli jättebra, säger hon.

För föräldrarna i Kåbo innebär den nya skolan att det nu finns en skola som ligger närmare än de tidigare alternativen till Bergaskolan. Detta förändrar förutsättningarna helt när den relativa närheten beräknas i samband med urvalet. Enligt UNT:s beräkningar är det nio av de Kåboelever som förra året fick plats i Bergaskolans förskoleklass som hade hamnat utanför listan med antagna elever om Polacksbackens skola funnits med i jämförelsen.

Enligt Cecilia Irefalk gavs dock lugnande besked till Kåboföräldrarna vid Bergaskolans informationsmöte, där man pekade ut de gator där eleverna som kom in i höstas bor.

– Man startar ett provisorium. Det är en skola som i dagsläget inte ens finns, i lokaler som inte är anpassade för skolverksamhet, till exempel ska barnen äta i sina skolbänkar och gården är utformad för förskolebarn. Nu blir det ett ickeval för oss i södra Kåbo om vi inte längre kan få plats på Bergaskolan, säger Cecilia Irefalk.

Kommunen försökte redan i fjol starta skolan i Polacksbacken på försök. Men det var bara tre stycken som sökte dit, varför planerna lades på is. Nu har dock ett formellt beslut fattats om att starta till hösten.

– Vi vet att det är flera barn på väg att flytta in i det nya området Rosendal. Och vi har sett på informationsmöten att intresset är större än tidigare, säger Anders Pettersson.

En kontroll med folkbokföringen visar att det just nu bor tio barn födda 2011 i Rosendalsområdet. Från kommunen vill man marknadsföra Polacksbackens skola som den lilla skolan nära naturen som också ligger centralt. Till hösten inleder man med en eller två förskoleklasser, beroende på söktrycket, och ska sedan fylla på skolan underifrån med nya förskoleklasser. Det betyder att de som börjar på den nya skolan kommer att vara äldst på skolan hela vägen upp till 3:e klass. Därefter är det meningen att Rosendals skola ska stå färdig och eleverna flyttas över dit.

Varför har ni inte anställt någon personal än?

– Vi vill avvakta skolvalet först. Under skolvalsperioden kommer vi att utse en rektor som sedan är ansvarig för att rekrytera lärare, säger Anders Pettersson.

Är det inte bra att rektorn finns på plats innan föräldrarna ska göra skolvalet?

– Det kan man tycka. Men jag tycker inte det är något problem.

F-3-skola i Polacksbacken

Polacksbacken skola startar som en filial till den blivande Rosendals skola. Det blir en F-3-skola som fylls på med årskurser allt eftersom. Bygglovet för barackerna vid Polacksbacken går ut i januari 2021.

Rosendals skola planeras som en skola från förskoleklass till högstadium, preliminärt för 750–1 000 elever. Enligt planen ska den byggas intill Stadsskogen, ungefär mitt på den tidigare golfbanan och stå färdig 2020.

Även för barn i Kungsängen kan Polacksbackens skola vara ett alternativ innan den planerade skolan på busstomten i Industristaden står färdig. Den skolan ligger dock några är längre fram i tiden än Rosendals skola.

På tisdag, 31 januari, är sista dagen att välja skola inför hösten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer