Ivo griper in mot demensboende i Uppsala

Smuts, bristande omsorg, för lite personal och dålig ledning. Kritiken är hård mot demensboendet Villa Hovstallet i Uppsala. Nu ska både IVO och kommunen syna verksamheten.

28 september 2018 07:00

Sedan vårdkoncernen Vardaga tog över Villa Hovstallet i mars 2016 har verksamheten fått en rad klagomål. UNT har tagit del av ett tiotal anmälningar från oroliga anhöriga som kommit in till Uppsala kommun. I många uttrycks oro för att omvårdnaden av de äldre inte fungerar. Det gäller allt från rutiner för verksamheten, kontroll av larm och medicin till hygien och städning.

En anmälare beskriver att deras anhörige ofta var så dåligt tvättad att hon luktade illa när de kom på besök. Naglarna var oklippta och håret smutsigt och okammat. Golvet i rummet var ofta så dåligt städat så de tvingades städa själva. Toaletten var smutsig och kladdig, sängen obäddad och rena och otvättade kläder låg huller om buller i garderoben.

En annan berättar om hur de upptäckte att en tandprotes växt fast i munnen på sin anhörige på grund av att den inte tagits ut nattetid, med stora sår i munnen som, följd.

Personal som jobbar på eller nyligen har jobbat på Villa Hovstallet bekräftar den bild som anmälningarna ger.

– Det handlar om stora missförhållanden i omvårdnaden. Vi är hela tiden underbemannade, har många vikarier och ledningen tar in personal från gatan som saknar utbildning. Styrning och ledning fungerar inte. Inte heller överlämningarna av information om patienterna mellan de olika arbetsskiften. Det ökar risken för medicinska misstag. Man blandar ihop olika vårdtagares mediciner. Människor får dö själva. Ingen vakar för då blir man ju ännu mer underbemannade, säger de.

En oanmäld inspektion som Uppsala kommun gjorde för ett år sedan gav i stora drag samma bild av situationen som personal och anhöriga beskriver när det gäller bemanning, ledning och att det är svårt att hinna med alla arbetsuppgifter. Nu har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, öppnat en verksamhetstillsyn på grund av nya klagomål som kommit in och kommunen kommer att gå vidare med ytterligare inspektioner.

– I våras trodde vi att man hade rättat till det vi tidigare påtalat. Men under sommaren har nya synpunkter kommit in som gör att vi undrar om det man skrivit i sina handlingsplaner fungerar i verkligheten. Det är allvarligt när så pass många delar i verksamheten får kritik, säger Martin Larsson som handlägger ärendet.

Vardagas regionchef, Ann-Sofi Sandberg, kan inte kommentera enskilda fall. Hon tillbakavisar den bild uppgifterna från anhöriga och personal ger av verksamheten vid Villa Hovstallet som hon själv anser är "fin" och har "fantastiska medarbetare".

– Men vi har fortlöpande en dialog med kommunen om hur vi ska utveckla vår verksamhet. Efter den senaste avtalsuppföljningen hade vi många åtgärder som vi vidtog, säger hon.

Menar du att uppgifterna om dementa som är smutsiga, ostädade rum, underbemanning och många vikarier inte är riktiga?

– Jag anser inte att det är en generell bild av verksamheten. Men vi kommer alltid att få synpunkter, vilket vi välkomnar och att allvarliga händelser utreds och följs upp. Flera av de synpunkter som kommit in nyligen handlar om sommarens värmebölja. Då hade vi många vikarier. Det har vi inte i dag.

En uppgift säger att döende inte får extravak, stämmer inte det?

– Extravak finns i våra rutiner. Ingen ska behöva dö ensam.

Vad gör ni för att rätta till de brister kommunen påtalat?

– Vi har anställt nya medarbetare och behöver göra ett omtag. Det innebär att vi måste införa våra nya rutiner och riktlinjer i verksamheten. Vi har anställt en förändringsledare för den uppgiften. Vi har också anställt en enhetschef för hälso- och sjukvård för att strama upp riktlinjer och rutiner för vår sjukvårdspersonal.

Enligt Ann-Sofi Sandberg startade arbetet i maj, men började på allvar i september.

<p>Fick inte driva Ferlin vidare</p>

För ett knappt år sedan avslutade Uppsala kommun kontraktet för ett annat av Vardagas äldreboenden i Uppsala, Ferlin. Vardaga hade vunnit en upphandling som innebar en personalminskning med nio procent. Det ska ha lett till att personalen inte hann med sitt jobb. Kommunen gjorde flera inspektioner vid boendet och ansåg att det finns risk att bristerna återupprepas, trots att åtgärder vidtagits.

Vardaga, tidigare Carema, är en av Sveriges stora privata aktörer inom äldreomsorg med cirka 75 boenden i hela landet.

Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med 500 enheter i Sverige och Norge och 15 000 medarbetare.

Källa: Uppsala kommun/Vardaga

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström

Ämnen du kan följa