Där sker en insamling där initiativtagarna tar emot kläder, skor och leksaker till krigsdrabbade i Syrien.

– Vi är tre kvinnor som gör det här och som även håller på att dra igång ett kvinnligt nätvärk med deltagare från olika nationaliteter, berättar Sofia Farsiani König.

Hon är verksamhetsledare på Gränby kulturcentrum, Uppsala kommun, och ordnar insamlingen tillsammans med Rasha Zaraa och Ola Barghouthi.

Artikelbild

– Det är en del i arbetet med det kvinnliga nätverket men också ett privat initiativ, säger Sofia Farsiani König.

Insamlingen sker under lördagen mellan klockan 13 och 16 i Gottsunda, mötesplats Treklangen på Valthornsvägen 19.

Sändingen går iväg till Syrien den 20 januari och föreningen som tar emot bidragen på plats heter Molham Team.