Inhyrda sköterskor får tio tusen mer

De inhyrda sjuksköterskorna på Akademiska sjukhuset har i snitt 10 000 kronor högre lön än de anställda. Löneskillnaderna väcker vrede i salar och korridorer.

23 november 2013 08:01

– Jag missunnar ingen en bra lön, men det måste finnas någon rättvisa också, säger sjuksköterskan Tina Nordström.

Hon arbetar på avdelningen för lungmedicin, där det nyligen öppnades sex vårdplatser. Platserna bemannas av både inhyrd och fast personal. Men trots att arbetsuppgifterna är desamma skiljer sig lönen kraftigt. Tina Nordström, som själv får 25 670 kronor i månaden efter nio år i yrket, har fått veta av de inhyrda kollegerna att de tjänar upp till 40 500.
– Är det så här sjukhusledningen tror att man ska behålla personalen? Jag undrar hur det kan finnas pengar till bemanningssköterskor men inte till anställda, säger hon.

Akademiska sjukhusets satsning på hyrsjuksköterskor är ett sätt att åtgärda den akuta bristen på vårdplatser, som beror på att det finns för få sjuksköterskor. Men Tina Nordström och arbetskamraterna Martin Anstey och Marina Ahlgren menar att sjukhusledningen själv har försatt sig i det bekymmersamma läget genom att inte tillmötesgå sjuksköterskornas lönekrav.
– Det finns sjuksköterskor att anställa om man är beredd att betala vad det kostar, säger Marina Ahlgren, som tjänar 25 500 kronor i månaden.
– Ledningen har ansträngt sig för att hålla lönerna på en låg nivå. Man har valt att ha en sjuksköteterskebrist genom att inte erbjuda marknadsmässiga löner. Nu väljer man en dyr och kortsiktig lösning, säger Martin Anstey, som har 24 200 i lön.

Genomsnittslönen för anställda sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset är 26 470 kronor. Bemanningsföretaget Läkarleasing, som hyr ut personal till Akademiska sjukhuset, uppger att deras sjuksköterskor tjänar mellan 30 000 och 42 000 kronor i månaden med en snittlön på cirka 36 000 kronor. Den genomsnittliga skillnaden i lön mellan inhyrda och anställda är alltså nästan 10 000 kronor i månaden.

Akademiska sjukhusets kostnad för att ta in en hyrsjuksköterska är i snitt 450 kronor per timme, jämfört med 230 kronor för en anställd sjuksköterska. Sjukhusledningen anser dock att kostnaden för inhyrd personal måste ställas mot kostnaden för att låta den egna personalen arbeta övertid, som är 646 kronor per timme.

Mikael Köhler är tillförordnad chef för medicin- och thoraxdivisionen. Han tycker att det finns flera nackdelar med att hyra in sjuksköterskor och påpekar att det rör sig om ett fåtal personer under några månader.

Han håller inte med om att de inhyrda sjuksköterskorna får högre lön än de anställda för samma jobb.
– Deras uppdrag kan både inledas och avslutas med mycket kort varsel. När våra anställda arbetar med beordrad övertid får även de mer betalt, säger han.

Däremot delar han uppfattningen att bristen på sjuksköterskor delvis beror på att lönerna har varit för låga.
– Lönerna i kombination med den konkurrens som uppstod på grund av den allmänna bristen på sjuksköterskor.

Hyrsköterskor tillfällig lösning

I början av november blev det känt att Akademiska sjukhuset hyr in sjuksköterskor från ett bemanningsföretag för att komma till rätta med platsbristen, som varit ett problem på sjukhuset under en tid.

Enligt sjukhusledningen är hyrsjuksköterskorna bara en tillfällig lösning i väntan på att sjukhuset lyckas rekrytera nya sjuksköterskor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gusten Holm