Fredrik Ahlstedt säger att han inte hört någon kritik mot honom och hans ledarskap och att uppropet som lämnats över till partiets riksorganisation inte gäller honom.

Men uppenbarligen finns det kritiska röster inom partiet. Föranleder det några åtgärder från din sida?

– Vi har diskuterat sådana här frågor i fullmäktige under hösten. Och jag skulle vara väldigt förvånad om det finns den här typen av kritik. Det har inte kommit fram alls i de diskussionerna. Men om det finns kritik så ska vi ta upp frågan igen. Vi har ett möte i fullmäktigegruppen i nästa vecka.

Det sägs att du omger dig med personer som inte säger emot och att kritiker straffas.

– Jag är inte ansvarig för partiorganisationen och jag styr inte över nomineringsstämman. Jag är inte inblandad överhuvudtaget i vilka som ska stå på fullmäktigelistan. Det är demokratiskt fattade beslut.

Kritiken handlar även om hur du leder fullmäktigegruppen.

– Alla tillsättningar underställs fullmäktigegruppens beslut. Där finns 15 ordinarie och 8 ersättare, totalt 23 personer. Det är de som beslutar om förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen och nämnder. Det är inget som jag beslutar om heller.

Hur kommenterar du uppgifterna om härskarteknik, mobbning och maktspel?

– Jag undrar vad konkret det är som jag har gjort? Vilka personer har blivit av med uppdrag för att de varit kritiska? Av de som framträder med namn så är den ena inte medlem längre och Liv Hahne kandiderar inte ens till fullmäktige i valet. Hon var med på nomineringsstämman och framförde ingen kritik där.

I provvalet petades du ner från förstaplatsen så uppenbarligen finns det medlemmar som har en annan åsikt.

– Provvalet är bara en fjärdedel av nomineringsprocessen. Jag har blivit enhälligt vald av nomineringsstämman till valen 2006, 2010, 2014 och 2018.