Inga planer på att ändra köreglerna

Uppsala bostadsförmedling planerar inte att ändra i köreglerna. Brist på trygghetsbostäder ses som den främsta orsaken till de långa kötiderna.

6 december 2018 11:00

Det anser Patrik Hedlund (S), ordförande i Uppsalas Bostadsförmedling styrelse. Att personer som Rolf Jonsson från Nyby, fått besked att han måste ha en kötid på upp till 20 år för att få en lägenhet han sökt tycker Patrik Hedlund är ett "dilemma".

– Jag förstår hur han känner det. Men jag tror ändå att fördelarna överväger nackdelarna i stort, säger han.

Han håller fast vid beslutet som togs när förmedlingen startade att samla flera olika köer till en stor kö.

– Det ger tillgång till ett större utbud av bostäder i en större region och flera hyresvärdar får tillgång till fler hyresgäster. Det är enklare för alla och mer transparent än när bostadsföretagen hade egna köer, säger han.

Enligt bostadsförmedlingens vd Mona Linden, har 40 lägenheter i trygghetsboenden förmedlats under året. De som fått lägenheterna har haft kötider från 0 till över 20 år.

– Bostäderna är fördelade på olika områden och storlekar. Ju mer begränsad man är i sitt urval desto svårare blir det att få en bostad, säger hon.

Kan man inte införa speciell kriterier för de som bara vill ha ett trygghetsboende?

– Jag vill inte uttala mig om det. Men jag vet att Stockholms bostadsförmedling har infört regeln att de som är mellan 65 och 85 år och vill ha ett trygghetsboende måste ha intyg som styrker att de har svårt att bo i sin bostad på grund av nedsatt rörlighet, eller känner ensamhet och oro, säger Mona Lindén.

I Uppsala finns liknande regler. Då handlar det om att studenter måste kunna visa att de studerar för att få en studentlägenhet.

Ska bostadsförmedlingen ändra till något liknande för trygghetsboenden så måste de enskilda bostadsbolagen besluta om det, anser Patrik Hedlund.

– Vi har kriteriet att man måste vara minst 70 år för att bo där. Reglerna ska vara enkla. Det ska vara lätt för alla som söker bostad att förstå varför man får den, säger han.

Han tror inte heller på idén att skapa en egen kö för de som vill ha trygghetsboenden.

– Fler köer minskar både bredd och utbud. Så vill vi inte ha det. Jag tror att antingen har man en gemensam kö eller så har man det inte.

Samtidigt drabbat det personer, som Rolf Jonsson som plötsligt får väldigt svårt att få ett trygghetsboende?

– Jag tror inte lösningen ligger hos bostadsförmedlingen utan i bostadspolitiken. Vi måste bygga fler trygghetsboenden så att vi inte får så långa köer. Men det är inte bostadsförmedlingens sak. Allt fler blir allt äldre så jag tror att efterfrågan på olika bostadslösningar för äldre bara kommer att öka i framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström