"I ett liberalt samhälle ska alla kunna lyckas"

Skola, integration samt vård och stöd är Liberalernas hjärtefrågor. Mohamad Hassan, som också är nybliven trebarnspappa, är partiets förstanamn i valet till kommunfullmäktige.

22 maj 2018 08:00

"Du som kommunalråd borde veta att man tar av sig mössan inomhus", utbrister mannen, som sitter i bibliotekets tidskriftshörna. Intervjun börjar med en rejäl utskällning när vi ska ta en bild på Liberalernas förstanamn på kommunlistan, Mohamad Hassan i Gottsundabiblioteket.

Mannen, som säger att han är snart 74 år och vet vad han pratar om, är mycket arg. "Det handlar om hyfs. Du förlorar röster på det", säger han förmanande, innan han går i väg.

Hur viktig är kepsen för dig?

– Den har blivit viktig. Jag har inga andra utsmyckningar. När jag inte har kepsen på mig frågar en del vart den tagit vägen, säger Mohamad Hassan.

Vilken är den viktigaste politiska frågan i Uppsala i dag?

– Jag skulle säga att det är tre frågor som är lika viktiga: skola, integration samt vård och stöd. Alla de delarna måste fungera. I ett liberalt samhälle ska alla ha möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Vad vill ni göra för skolan?

– Vi vill fördela om pengarna så att mer satsas på lågstadiet där grunden läggs. Lyckas man i skolan kommer man att lyckas i samhället. Vi måste satsa mer på både lärarlöner och arbetsmiljö. Det behövs fler professioner i skolan som kan avlasta lärarna. De pengarna kommer vi att tjäna igen. Ett misslyckande med en elev kostar 15 miljoner kronor för samhället.

Hur vill ni jobba med integrationen?

– När jag kom hit som utblottad 17-åring fanns inte begreppet ensamkommande. Och nu är jag kommunalråd i Sveriges fjärde största stad. Det var här i läshörnan på Gottsundabiblioteket det började för mig när jag var nyanländ. Ska fler kunna göra den resan måste samhället vara mottagligt. För min del blev föreningslivet också en viktig del. Men om jag inte hade ansträngt mig hade jag inte suttit här i dag och blivit intervjuad av dig.

Hur ska ni ha råd med satsningarna? Ni vill också sänka skatten.

– Kommunen går med 488 miljoner i överskott. Ett sådant resultat övertygar mig om att en skatteåterställare är nödvändig. Vi måste också använda skattepengarna smartare.

Vad tänker du på då?

– Jag har själv ifrågasatt vissa investerings- och byggprojekt som gör att gator och cykelvägar asfalteras om flera gånger. Upphandlingarna måste också bli bättre, bland annat så att fler mindre företag kan vara med och lämna anbud.

Hur ser Uppsala ut om 20 år om du får bestämma?

– Ett Uppsala där alla är inkluderade och vi inte har stadsdelar med specifika utanförskapsproblem. Våra orter utanför Uppsala ska också känna att de är en del av kommunen samtidigt som vi har en levande stadskärna.

Hur når man dit?

– Min käpphäst är att barn inte ska ärva utanförskap av sina föräldrar. När jag var ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden körde vi i gång med välfärdsjobb för dem som var längst från arbetsmarknaden. Tack vare den satsningen var det 80 procent av deltagarna som inte kom tillbaka i socialbidrag.

Hur får man en levande stadskärna?

– Jag tycker att vi har en levande stadskärna. Men det finns konkurrens från externhandel och e-handel. Det handlar om tillgänglighet både för bil och andra trafikslag. Men man måste också utmana gamla tankesätt. Mycket av det som diskuteras med trafiken handlar om utsläpp och att när elbilarna tar över så är allt frid och fröjd. Men 100 bilar tar 100 platser oavsett vad bilarna drivs med. Det finns forskning som visar att ju mer man bygger för bilar, desto mer proppar trafiken igen. Vi vill ha centrala parkeringar i varsin ända av centrum så att man inte ska behöva köra bil in i city för att leta efter parkering.

Hur ska det finansieras? Det finns lediga platser i de befintliga parkeringshusen.

– Jag har gått och räknat på antalet gatuparkeringar. De räcker för att fylla ett parkeringshus.

Åndå vill ni bygga bron vid Ultuna för bilar. Hur går det ihop?

– Vi har sagt att vi vill bygga en bro för alla trafikslag men att den initialt ska trafikeras endast av kollektivtrafik, gång och cykel.

Då behöver man bygga en större och dyrare bro.

– Ja, men vi ska inte bygga något som begränsar oss i framtiden.

Vad är det bästa med Uppsala?

– Att det är nära till allt och att det är en öppen stad med internationella influenser. När jag möter företrädare från andra kommuner märker jag på deras ansiktsuttryck att de inte är vana med att en person med min bakgrund kan bli kommunalråd.

Vad är negativt?

– Jag är orolig för vissa förtätningar, att man inte tillåter ljusinsläpp.

Personligt

Mohamad Hassan.

Ålder 45.

Aktuell som: förstanamn för Liberalerna i Uppsala kommun.

Familj: sambo med Malena Ranch, regionråd för MP, 2 vuxna barn, Karl-Omar 24 och Feiruz Felicia 21 år samt nyfödda Salomon Ali.

Bor: lägenhet på Kvarngärdet.

Som politiker är jag: tillgänglig, driven, långsiktig

På nattduksbordet: Har börjat läsa boken Tronstriden som handlar om maktkamp i näringslivet.

Gör mig glad: När jag kommer ihåg fina stunder med min mamma.

Grät senast: När min mamma gick bort 2011

Så varvar jag ner: Tar en kopp te i vardagsrummet med tv i bakgrunden, läser tidning eller något på nätet för att följa med det som händer i Mellanöstern.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer