HVB-hem kränkte flickors integritet

Personalen på ett HVB-hem för flickor i Uppsala län har använt bestraffningsmetoder som saknar stöd i lag och som kränker barnens integritet.

10 juli 2019 15:00

Efter en inspektion av HVB-hemmet har IVO påtalat stora brister i bemötandet av barnen. Vid inspektionen i mars berättade fem flickor att personalen utsatt dem för bestraffningar. Detta efter att barnen exempelvis använt droger. Under den period som incidenten utretts har personalen bland annat ignorerat barnen, inte gett kramar samt nekat användning av mobiltelefon även när barnen velat ringa sina föräldrar. IVO bedömde detta som kränkande mot barnens integritet. Dessutom saknar åtgärderna stöd i lag.

Vid uppföljningen i maj kunde IVO avsluta ärendet. Ny personal hade rekryterats och alla anställda skulle utbildas i metoden kognitiv- och beteendeträning i vardagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Färlin