Husets form gick före cyklisters säkerhet

Kommunen medger brister i gång- och cykeltunneln vid polishuset. Men trots att bristerna påpekades redan i detaljplanen för bygget fick huset Metropolitans form gå före säkerhet.

9 juli 2018 10:40

Den som cyklat eller gått genom tunneln som går under Luthagsesplanaden vid polishuset har säkert reagerat på den dåliga sikten. Särskilt i den norra öppningen där det är i det närmaste omöjligt att se om det kommer någon mötande. Cykelbanan gör nämligen en skarp sväng åt höger precis efter tunneln.

Hur tänkte ni när ni planerade en tunnel med begränsad sikt på ett så pass trafikerat ställe?

– Jag håller med om att det finns brister. Detta var även något som påtalades av väghållaren vid framtagandet av detaljplanen. Värdet av husets utformning vägde dock tyngre, säger Michael Eriksson, avdelningschef gata, park och natur på Uppsala kommun.

Enligt honom har kommunen försökt att förbättra situationen, men att det är svårt då de är begränsade av hus, bro och väg.

Ywonne Ordeus promenerar ofta genom tunneln och jobbar ibland i receptionen i kommunens lokaler i närheten. Där händer det ofta att personer nämner tunneln i mer eller mindre skämtsamma ordalag.

– Jag har hört kommentarer om att kollegor tror att de håller på att bli ihjälkörda, säger Ywonne Ordeus.

Hon tycker däremot att det handlar mer om vårt beteende än om tunnelns utformning.

– Det handlar väl om trafikvett tänker jag. Att man inte hastar ner här för backen. Det kan ju vara barn som kommer springande, säger Ywonne Ordeus.

För några veckor sedan målade kommunen varningsrundlar på asfalten före tunneln. En del i en kampanjserie under våren för att höja människors IQ i trafiken. De är gula och vita och har texten "ta det lugnt och se dig för". Uppsalaborna fick tycka till om ställen där extra trafikvett kan behövas och polistunneln var just ett sådant ställe.

– Det var en hel del peroner som tipsade om den här platsen som ett ställe där det ofta sker konflikter, säger Teresa Uggla Kerrou, projektledare på Uppsala kommun.

Syftet med rundlarna är att påminna oss om att vi ska ta det lugnt och visa hänsyn.

– I trafiken har man inga rättigheter, man har bara skyldigheter, säger Teresa Uggla Kerrou.

LÄS MER: Här behöver trafikanterna bättra sig

Vid bilkorsningar med dålig sikt sätts det ofta upp speglar – är det något ni funderat på här?

– Det kommer ibland in önskemål om att kommunen ska sätta upp speglar i skymda korsningar. Den erfarenhet som finns av sådana speglar är dock att trafiksäkerheten inte blir bättre. Det beror på att speglarna är konvexa vilket medför att spegelbilden inte återger verkligheten på ett korrekt sätt, man uppfattar avståndet till det som visas i spegelbilden som längre bort än vad det i verkligheten är. Med hänvisning till detta sätter vi i princip aldrig upp speglar.

Utöver rundlarna har kommunen i dagsläget inte planerat några ytterligare åtgärder.

– Inte just nu, men vi tar gärna emot förslag, säger Michael Eriksson.

Och förslag kan kommunen få direkt. Ywonne Ordeus har funderat på åtgärder under sina promenader genom den.

– Tydligare markeringar här inne i tunneln kanske. Eller farthinder innan, säger hon.

Tipsa oss!

Vet du fler ställen där det finns risk för cykelolyckor? Eller där det kanske bara är otydligt vem som egentligen har företräde? Tipsa redaktionen eller gå med i vår facebookgrupp UNT Cykelkollen och tipsa där.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!